Bezplatný vodičák pre mnohých motoristov

Program "Nestrať prácu, vzdelávaj sa" bol zaujímavý tým, že využiť ho mohli aj zamestnaní uchádzači, ktorí sa napríklad obávali straty zamestnania, alebo chceli zmeniť svoju kariéru. Medzičasom však skončil a štát pripravuje náhradu.

"V novom programovom období sa aktuálne pripravuje nový projekt, v rámci ktorého sa budú poskytovať obdobné príspevky na rekvalifikáciu či vzdelávanie tak uchádzačom o zamestnanie, ako aj záujemcom o zamestnanie, a ktorý bude financovaný zo zdroja ESF," uviedlo v stanovisku pre Proficars.sk Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

ESF je skratka pre Európsky sociálny fond, ktorý patrí k najstarším štrukturálnym fondom Európskej únie.

Nový príspevok, ktorý sa bude dať podľa všetkého použiť na zaplatenie rôznych vzdelávacích kurzov aj na preplatenie vodičákov, spustí štát už čoskoro. "Vo všeobecnosti bude platiť, že každá žiadosť bude posúdená a individuálne zhodnotená jej účelnosť a hospodárnosť nákladov. Spustenie projektu sa predpokladá v prvom štvrťroku 2024," doplnilo komunikačné oddelenie ústredia práce.

Najmä po súčasnom období vysokej inflácie, kedy sa zvyšovali aj ceny v autoškolách, bude takáto finančná injekcia vítanou pomocou pre mnohých uchádzačov o prácu v doprave.