Dojazd kamiónov cez sviatok povolený, pravidlo v3ak nemusí platiť vždy

Prezídium Policajného zboru povolilo všeobecnú výnimku pre kamionistov podľa § 39 ods. 1 a 2 zákona o cestnej premávke, a to počas nadchádzajúcich sviatočných dní: 24 decembra, 25. decembra, 26 decembra, 1. januára a 6. januára budúceho roka.

Potenciálny zákaz jazdy by sa týka kamiónov, nie napríklad autobusov. Muži zákona prerušili jeho platnosť pre rozličné druhy cestných komunikácií na Slovensku.

"Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov, ktorých cieľ cesty, napríklad stanovište vozidla alebo miesto vykládky, je na území Slovenska," uvádza sa v oficiálnom stanovisku zverejnenom na webe ministerstva vnútra.

Napriek tejto výnimke však budú policajti oprávnení zakázať vodičom jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo im prikázať smer jazdy v prípade, ak si to vyžiada bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR