V rámci rekonštrukcie sa spolu využilo takmer 170-tisíc ton asfaltu, ktorý sa položil na plochu s rozlohou 634-tisíc m². „V rámci projektu sme zrekonštruovali úseky ciest prvej triedy po celom Slovensku. Medzi tie najrozsiahlejšie patrí napríklad cesta prvej triedy I/66 v Banskej Bystrici od napojenia R1 Hušták po križovatku Shell s celkovou dĺžkou 5,2 km. Kolegovia z nášho Závodu Stred tu opravili plochu viac ako 72-tisíc m2 a použili takmer 20-tisíc ton asfaltu."

"Bratislavský závod zrekonštruoval napríklad cestu I/61 v úseku Trenčín, Záblatie po železničné priecestie Billa s dĺžkou 4,86 km a plochou viac ako 60-tisíc m2,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Najväčšiu plochu vozoviek obnovili na strednom Slovensku - takmer 271-tisíc m² s dĺžkou viac ako 19 km. Na východnom Slovensku opravili komunikácie o celkovej výmere viac ako 214-tisíc m² s dĺžkou takmer 18 km a na západnom Slovensku je celková plocha zrekonštruovaných ciest takmer 150- tisíc m² a dĺžka viac ako 14 km. Cieľom realizácie prác bolo zlepšenie prevádzkovej spôsobilosti krytu vozovky a predĺženie životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky. 

Stavebné práce súvisiace s opravou ciest prvej triedy pozostávali najmä z odfrézovania pôvodného asfaltového povrchu, pokládky geomreží na vystuženie asfaltových vrstiev, pokladania asfaltovej betónovej vrstvy, spevnenia krajníc, rezania priečnych i pozdĺžnych diletačných škár a ich tesnenia.

Opravy ciest I. triedy budú v rámci projektu pokračovať aj v tomto, keď to umožní počasie. Zrealizuje sa napríklad úsek na ceste I/65 medzi Starou Kremničkou a Bartošovou Lehôtkou. Rekonštrukčné práce prebehnú aj na ceste I/66 medzi obcami Pohorelská Maša a Vaľkovňa.

zdroj: eurovia.sk