Zdržujú aj aktivisti z OZ Triblavina aj politici

Aktivisti občianskeho združenia Triblavina využívajú všetky zákonné možnosti, ktoré zdržujú procesy rozhodnutí a povolení. Tiež politici, ktorí túto tému zneužívajú na svoje osobné politické ciele. OZ Triblavina naďalej trvá na rozšírení D1 na úseku BA - TT a výstavbe križovatky Triblavina podľa pôvodných plánov so súbežnými cestami, známymi ako kolektory. Na strane aktivistov je aj Bratislavský samosprávny kraj BSK, ktorý s dodatočnou zmenou stavby križovatka Triblavina pred dokončením nesúhlasí. Zmena, ktorú po novom navrhuje NDS, je rozšírenie diaľnice D1 na 8 pruhov, bez kolektorov. Postoj BSK a jeho predsedu je dodržať pôvodný a vlastne stále aktuálny územný plán, ktorý zahŕňa aj kolektory.

"NDS disponuje stanoviskom BSK, v ktorom súhlasí so štvorpruhovým usporiadaním diaľnice D1 (v každom smere). BSK sa zároveň zaviazal v zmluve o spolupráci, že napojí križovatku Triblavina na cestu III/50212 a neskôr na II/502," uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Mnohí občania dotknutej oblasti sa na vzniknutú situáciu pozerajú pragmaticky. Nech už jedno, alebo druhé riešenie, ale okamžite. Včera bolo neskoro!

4 pruhy bez kolektorov

Ministerstvo dopravy a výstavby rozhodlo o začatí konania o zmene stavby križovatky Triblavina pred dokončením. "V súčasnosti prebieha konanie a o veci nebolo rozhodnuté. Termín vydania rozhodnutia závisí od stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania," uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy.

Expertná komisia, ktorú zriadil minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) z odborníkov špeciálne na preskúmanie najlepšieho riešenia križovatky Triblavina, podľa rezortu úplne jednoznačne a na základe všetkých dopravných modelov odporučila výstavbu križovatky a diaľnice so štyrmi plnohodnotnými pruhmi bez kolektorov. "Vzhľadom na výstupy dopravného modelu je rozšírenie diaľnice na osem pruhov kapacitne dostačujúce aj pre výhľadové obdobie do roku 2040," tvrdí ministerstvo dopravy.

Bratislave hrozí kolaps dopravy

Tri zúžené pruhy na úseku diaľnice D1 Bratislava - Senec podľa NDS už v súčasnosti mnohokrát nepostačujú. "V horizonte dvoch desaťročí by znamenala absolútny kolaps dopravy na vstupe a výstupe z Bratislavy aj v prípade, že by popri nej viedli jednosmerné dvojpruhové kolektory bez odstavného pruhu,"  povedala Michalová.

"Pre nevyhnutnosť rozšírenia diaľnice z troch na štyri pruhy v jednom jazdnom smere kolektory vedené popri diaľnici samé o sebe nepredstavujú efektívne riešenie, keďže by sa všetky pruhy zbiehali v jednom bode na vstupe, respektíve výstupe z mesta," uviedla hovorkyňa NDS. Problematické by bolo aj napojenie na diaľnicu pre rizikový preplet medzi kolektorom a diaľnicou.

Dopravní experti namiesto kolektorov vedľa diaľnice navrhli prednostne rozšíriť súčasné komunikácie ďalej od diaľnice, napríklad starú seneckú cestu I/61 alebo pezinskú cestu II/502. NDS už začala prípravu rozšírenia cesty I/61 Bratislava - Senec v dĺžke 13,8 kilometra z dvoch na štyri jazdné pruhy. "Rozšírenie diaľnice na štyri pruhy a pridanie dvoch pruhov ku starej seneckej ceste zabezpečí lepší rozptyl dopravy pri zachovaní plynulosti dopravy na D1, čo by pôvodná koncepcia s kolektormi nedokázala. Pre budúcnosť považujeme kolektory za ďalšie možné zvýšenie kapacity pozemných komunikácií na vstupe a výstupe z mesta," dodala Michalová. Križovatky Triblavina aj Blatné sa stavajú tak, aby sa v budúcnosti na ne mohli napojiť kolektory, ktoré by viedli popri diaľnici, ak to bude potrebné.

zdroj: sme.sk