To je takmer toľko, ako v priemere, podľa štatistík, vyprodukuje 150 priemerných osobných automobilov registrovaných na Slovensku. Ťahače budú využívané najmä na prepravu cisterien s kvapalnými technickými, potravinárskymi a medicínskymi plynmi.

V záujme zabezpečenia čo najkvalitnejšieho a najbezpečnejšieho rozvozu našich technických plynov sme obnovili vozidlový park u nášho prepravcu. Vozidlá vyrobené v roku 2013 sme nahradili novými ťahačmi návesov s upraveným náhonovým reťazcom, optimalizovaným radením, hmotnosťou a aerodynamikou. Vďaka tomu počas nasledujúcich piatich rokov znížime tvorbu emisií CO2 až o 750 ton,“ uviedol Ing. Michal Paľa, generálny riaditeľ Messer Tatragas.

Ceny palív a emisie CO2 patria k hlavným výzvam, ktorým dnes čelí nákladná cestná doprava. Zníženie spotreby a minimalizácia emisií CO2 sa preto zaradili medzi kľúčové ciele Messer Tatragas v nasledujúcich piatich rokoch. Ich splnenie považuje spoločnosť za dôležitý krok smerom k ekologickejším a bezpečnejším dodávkam technických plynov Gases for Life.

Slovenská spoločnosť Messer Tatragas, člen skupiny Messer, patrí celosvetovo významnému rodinnému podniku – špecialistovi na priemyselné, medicinálne a špeciálne plyny. Messer ponúka jedno z najväčších portfólií produktov na trhu, vyvíja a optimalizuje technológie pre aplikácie plynov v tých najmodernejších odborných pracoviskách.