Splnené ciele chcú udržať

Medzi perličkami minulého roka bolo odovzdanie 4 ťahačov s V8 motorom s max. výkonom  výkone 567 kW (770 k). Okrem výkonných strojov odovzdali aj 7 vozidiel na zvoz komunálneho odpadu s kabínou rad L, so zníženým  nástupom a pohonom na zemný plyn. „Päť sme odovzdali spoločnosti OLO v Bratislave, jeden Nitrianskym komunálnym službám a jeden firme FCC Slovensko. Po Bratislave jazdí celkom 17 takýchto vozidiel,“ upresňuje Zdeněk Petrás, generálny riaditeľ Scania Slovakia, s.r.o.

Z čoho má firma radosť je registrácia prvých elektrických vozidiel, ktoré sa starajú napríklad o mestskú distribúciu v okolo Budapešti. Záujem stále rastie. Najviac o vozidlá, ktoré sú určené na regionálnu prepravu. „Naše ťahače a podvozky tak ponúkajú dojazd až 350 kilometrov so 40 t súpravou a ich výkonnostné parametre zodpovedajú našim silným osemvalcom,“ hovorí Zdeněk Petrás. Odhadovaná životnosť batériových článkov je 1,5 milióna kilometrov, pretože sú vyrábane firmou Northvolt. Výroba funguje do veľkej miery na energiu z obnoviteľných zdrojov a preto majú ich batériové články nízku uhlíkovú stopu. Zo štúdie inštitútu IVL sa zistilo, že auta s takýmito batériami dosiahnu lepšiu uhlíkovú bilanciu oproti dieselovému vozidlu už po 59 000 km. Scania sa stále drží cieľa predávať 50 percent elektrických vozidiel do roku 2030.

Ciele na rok 2024?

Znižovanie uhlíkovej stopy nezostane len pri predaji BEV. Firma sa zameriava aj na vylepšení predajní a servisov. Tento rok je v pláne otvorenie najmodernejšieho servisu v Žiline, ktorý bude vykurovaný tepelnými čerpadlami a o elektriku sa postarajú solárne panely. „Máme spočítané, že inštalácia tepelných čerpadiel môže viesť k zásadnému zníženiu emisií CO2 z našej prevádzky. Na prelome roku sme tepelné čerpadlá nainštalovali na servise v Ličartovciach neďaleko Košíc a dokážeme nimi ušetriť 53 ton CO2 ročne. V prípade plánovanej inštalácie na ústredí v Senci pri Bratislave sa pohybujeme okolo 143 ton,“ vypočítava význam čerpadiel Zdeněk Petrás.

Scania nakupuje elektrinu výhradne z obnoviteľných zdrojov, na zníženie CO2 vzniknutým výrobou, predajom a opravami vozidiel a priemyselných motorov. Ďalším krokom na znižovanie uhlíkovej stopy je obmena flotily služobných vozidiel, ktorá začala už v minulom roku. Naftové vozidlá nahradili plug-in hybridnými alebo čisto elektrickými vozidlami, tento krok by mal priniesť zníženie flotilových emisií o jednu pätinu.