Mýto bez hraníc

European Electronic Toll Service (EETS) alebo po slovensky Európska služba elektronického výberu mýta výrazne zjednoduší prechody hranicami i platobný systém. Služba EETS umožní úhradu mýta vo viacerých mýtnych doménach Európskej únie prostredníctvom jednej zmluvy s jedným EETS poskytovateľom a jednou palubnou jednotkou. Všetko zaplatíte jednou platbou, bez čakania na hraniciach. Dostanete jednoduchú faktúru – jasnú a zrozumiteľnú.

Nečakajte na hraniciach

Eliminujte časové zdržania pri registrácii na hraniciach. EETS prinesie dopravcom možnosť pohybovať sa iba s jednou palubnou jednotkou (OBE) po viacerých krajinách EÚ bez povinnosti mať viacero registrácií a viacero palubných jednotiek (OBU). Medzinárodná služba tak napomôže plynulým prechodom cez hranice, kde sa eliminujú zdržania pri registrácií.

Jedna platba

Okrem jednej palubnej jednotky a jednej zmluvy má EETS aj ďalšie výhody. Existuje možnosť spojenia viacerých platieb, vďaka čomu môže prepravca zaplatiť za mýto a pohonné látky jednou kartou alebo na jednu zmluvu.

Jedna zmluva a faktúra

EETS zabezpečí možnosť mať na jedno vozidlo uzavretú iba jednu zmluvu a vyberať mýto prostredníctvom jednej palubnej jednotky naprieč všetkými európskymi krajinami, ktoré sú do medzinárodného mechanizmu zapojené, a v ktorých pôsobí konkrétny EETS poskytovateľ.

Jedna palubná jednotka

OBU sa mení na OBE. Hlavný rozdiel je v možnosti ich použitia v rôznych mýtnych systémoch. OBE (On Board Equipment) umožňuje motoristovi prechod medzi krajinami EÚ bez potreby ďalšej palubnej jednotky pre výber mýta. OBE zabezpečí komunikáciu a odosielanie polohových údajov vozidla potrebných pre výpočet mýta vo všetkých krajinách s EETS.

zdroj: www.mytobezhranic.sk