Sankcie za rýchlosť

Prísnejšie sankcie čakajú vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť, a to v obci o 50 a viac km/h, mimo obce o 60 a viac km/h. Takéto prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti sa zaradí medzi závažné porušenia pravidiel cestnej premávky. Znamená to, že sa bude počítať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, kedy vodič už musí absolvovať napríklad doškoľovací kurz v autoškole, nechať preskúšať svoju odbornú spôsobilosť či dať preskúmať svoju zdravotnú alebo psychickú spôsobilosť.

Pri opakovanej recidíve sa zároveň zruší povinné prednostné prejednanie prekročenia rýchlosti v takomto rozsahu v blokovom konaní a priestupok sa bude môcť riešiť aj v riadnom správnom konaní, kde sú už vyššie sankcie a je možné uložiť aj sankciu zákazu činnosti. Pôjde o prípady, keď vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov (v obci o 50 a viac km/h,  mimo obce o 60 a viac km/h). Pre porovnanie: kým v blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1000 eur. Samotná výška pokuty sa v novele nemení.

Sankcie za telefonovanie

Medzi porušenia pravidiel cestnej premávky takzvaným „závažným spôsobom“ sa po novom zaradí aj držanie a obsluhovanie telefónu a obdobných zariadení bez systému „voľné ruky“ počas vedenia vozidla. Zvýšia sa horné sankcie pokút v blokovom konaní (zo 100 ma 150 eur)  i riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur). Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov. 

Zníženie minimálneho veku pre vodičov nákladných áut a autobusov

V súlade s európskou smernicou bude umožnené udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel nákladnej a osobnej dopravy v nižšom veku, ako je v súčasnosti. Podmienkou bude absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie. V prípade skupín C a CE je v návrhu zníženie minimálneho veku z 21 na 18 rokov a v prípade vozidiel skupín D a DE z 24 na 21 rokov.

Držitelia vodičského oprávnenia skupiny D a DE so zrýchlenou základnou kvalifikáciou budú do dovŕšenia veku 23 rokov oprávnení len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na linke, ktorá nie je dlhšia ako 50 kilometrov.

Vodičské oprávnenie skupiny B bude oprávňovať jeho držiteľa viesť aj motorové vozidlá do 4,25 tony s pohonom na alternatívne palivá.

UNAS a Žltý Anjel Assistance24 sú sklamaní

ÚNIA dopravcov Slovenska a Asociácia Žltý Anjel Assistance24 sú sklamaní z návrhu novely zákona, ktorý prešiel na základe lobingu spoločností Česmad a Arriva. Predloženie návrhu pre 18-ročných vodičov pre skupinu C.E a 21-ročných vodičov pre skupinu D považujú za nešťastné riešenie. UNAS a AZAA24 tvrdia, že zlú situáciu na trhu s vodičmi problém nevyrieši, naopak, vzniknú problémy súvisiace s bezpečnosťou v cestnej premávke, čo si Ministerstvo vnútra SR evidentne nechce uvedomiť. 

UNAS a AZAA24 neustále apelujú na Vládu SR, aby znižovali náklady pre dopravcov, aby sme boli konkurencieschopní v rámci EÚ. Sú presvedčení, že vodičov je na Slovensku dosť. Problém je, že slovenské firmy ich nedokážu adekvátne zaplatiť kvôli vysokým prevádzkovým nákladom dopravných firiem. Preto sú naši vodiči odkázaní na prácu v zahraničí, kde majú výrazne lepšie platové podmienky ako doma.

Každý vodič by bol radšej doma s rodinou, ako sa túlal po cestách EÚ. Pokiaľ Vláda SR nepomôže doprave znížiť náklady, návrh s mladšími profesionálnymi vodičmi nič neprinesie. Vstupné náklady na získanie vodičských oprávnení skupín C a D sú pre mladých ľudí veľmi vysoké a toto povolanie už nie je také atraktívne ako kedysi. Preto je zrejmé, že dopravcov nezachránia 18-roční vodiči v rámci C a CE, ani 21-roční vodiči v skupine D.