výstražná nálepka

Ako sme už naznačili v úvode našej stručnej výstrahy, nové nariadenie platné od začiatku tohto roka má pomôcť zvýšiť bezpečnosť vodičov jednostopových vozidiel, cyklistov a samozrejme chodcov pohybujúcich sa v tesnej blízkosti veľkých vozidiel. Oceniť by ho však mohli aj šoféri bežných osobných automobilov.

Nákladné autá i autobusy, bez výnimky

Povinnosť sa v tejto chvíli týka všetkých motorových vozidiel nad 3,5 ton, vrátane dopravných prostriedkov určených pre prepravu osôb – inak povedané, označené musia byť aj autobusy. A pretože umiestnenie nových nálepiek informujúcich o mŕtvych uhloch daných strojov má svoje presne definované pravidlá a mení sa s každým typom auta, odporúčame vám pozrieť sa na priložené inštruktážne video.

Ťahač s návesom musí mať 5 nálepiek

Každá výstražná nálepka na motorovom alebo prípojnom vozidle musí byť umiestnená viditeľne, nesmie zakrývať žiadne registračné číslo, informácie o náklade či predpisové osvetlenie. Rovnako je zakázané lepiť ju na okná a tiež nesmie zasahovať do zorného poľa samotného vodiča. Minimálna výška nálepky od zeme je 90 centimetrov, maximálna naopak 150 centimetrov. Na kabíne nákladného vozidla musí byť toto značenie nalepené na pravej aj ľavej strane a od čela auta vzdialené maximálne 100 cm. Náves je taktiež označený na oboch stranách a to 100 až 200 centimetrov od návesového čapu a v zadnej časti na pravej strane od stredu pripojeného vozidla.

Kvôli tým najzraniteľnejším

Nájsť odpoveď na otázku, prečo Francúzsko zaviedlo práve túto povinnosť, asi nie je veľmi zložité. Podľa miestnych médií pripadá na konto mŕtveho uhla, respektíve situácie, pri ktorých vodiči veľkých vozidiel kvôli slepým uhlom prehliadnu iných účastníkov cestnej premávky, až 9 percent všetkých smrteľných nehôd chodcov a 8 percent smrteľných dopravných nehôd cyklistov.

Z tohto pohľadu je preto polemizovanie s novým nariadením zbytočné, chápeme ho a v zásade s ním súhlasíme. Na druhej strane by však bolo rozumné, ak by štát neriešil problémy tohto typu len tým, že pridáva ďalšie povinnosti vodičom či prevádzkovateľom uvedených vozidiel. Všetkým zúčastneným stranám by nepochybne prospelo, ak by štátne inštitúcie okrem nálepkovania aut robili medzi tými najzraniteľnejšími bezpečnostnú osvetu a deťom i dospelým vysvetľovali riziká spojené s pohybom na ceste. A to sa samozrejme netýka len Francúzska, kde niečo podobné už prebieha, ako dokumentujú aj naše fotografie. Ale tiež zvyšku Európy, kde sa dá postupné zavádzanie podobných výstražných nálepiek očakávať v dohľadnom čase.