Ide o prvý projekt podobného rázu v Európe, Scania a HAVI v ňom budú skúšať plne autonómne vozidlo v bežnej premávke medzi dvoma logistickými centrami. Nákladný automobil sa pri ňom bude pohybovať medzi švédskymi mestami Södertälje a Jönköping, čo je približne trojhodinová trasa dlhá asi 300 kilometrov, ktorá zároveň tvorí časť ďalšieho prepravného reťazca spoločnosti HAVI. Prvú a poslednú míľu tohto reťazca zaistia vozidlá ovládané vodičom.

Pilotný projekt je prvým krokom, ktorý má ukázať, že autonómne vozidlá môžu byť použiteľnou súčasťou prepravných reťazcov medzi logistickými centrami. HAVI a Scanii môže pomôcť s vyhodnotením efektivity nasadenia takých vozidiel v rámci ich flotíl.

Vieme, že v nasledujúcich rokoch prejde celý prepravný systém zásadnou zmenou. Celé odvetvie čelí výzvam v podobe nedostatku vodičov a klesajúcich marží, prechod k autonómnym vozidlám tak musí nastať okamžite. Autonómnu prevádzku sa musíme naučiť chápať už teraz, aby sme boli pripravení na chvíľu, keď bude pripravená aj samotná technológia. Veríme, že tento pilotný projekt bude skutočne zásadným krokom,“ hovorí Robert Melin Mori, projektový manažér spoločnosti Scania, ktorý je za projekt zodpovedný.

Ide o autonómne dopravné riešenie, ktoré funguje na bežných cestách za bežnej premávky, pri ktorom sa prepravuje komerčný tovar pre tretiu stranu. Niečo podobné zatiaľ v Európe nikto neskúsil. Sme nadšení, že na tomto projekte môžeme spolupracovať s HAVI,“ dopĺňa Peter Hafmar, ktorý je v Scanii zodpovedný za autonómne riešenia.

HAVI je v tomto odvážnom prípade pre Scaniu prirodzeným partnerom. Obe spoločnosti majú za sebou dlhoročnú spoluprácu v celom rade projektov zameraných na budúcnosť a elektrifikáciu nákladnej dopravy. Spoločnosti zároveň zdieľajú záväzok dekarbonizácie prepravných systémov a snažia sa skúmať riešenia, ktoré môžu zvýšiť efektivitu a udržateľnosť nákladnej prepravy.

Vďaka najrôznejším iniciatívam, ktorých sme sa spoločne zúčastnili, sme dospeli k vzájomnému porozumeniu a sme nadšení, že môžeme byť súčasťou aj tohto najnovšieho pilotného projektu. Má v sebe obrovský potenciál tak pre náš budúci vzťah so Scaniou, ako pre všetky dodávateľské reťazce,“ hovorí Massimo D’Alessandro, riaditeľ pre udržateľnosť a inovácie v HAVI.

zdroj: Scania Slovensko