Aktuálny návrh smernice podľa združenia dopravcov skomplikuje fungovanie medzinárodnej cestnej dopravy a spôsobí veľké administratívne a ekonomické problémy slovenským dopravcom.

Podľa zástupcov združenia by mala byť medzinárodná cestná doprava vyňatá z pôsobnosti tejto smernice. „Sektor medzinárodnej cestnej dopravy je špecifický a je nezmyselné uplatňovať na vodičov tie isté pravidlá o vysielaní pracovníkov ako napríklad na montážnikov alebo stavebných robotníkov, ktorí sa na pracovisku v danej krajine zdržia aj niekoľko mesiacov,“ povedal prezident združenia Pavol Jančovič.

Téma vysielania pracovníkov podľa združenia dopravcov je v komerčnej cestnej doprave aktuálne kľúčovým problémom a podpora vlády pri riešení tejto zásadnej smernice je pre nich veľmi dôležitá. Pokiaľ česká a maďarská vláda, tvrdí ČESMAD Slovakia, v tejto otázke stále stoja za svojimi podnikateľmi v doprave, ambícia slovenskej vlády k vyššej miere integrácie v oblasti mzdovej a sociálnej legislatívy vyvoláva u slovenských dopravcov znepokojenie.

ČESMAD Slovakia už od schválenia nemeckého zákona o minimálnej mzde poukazuje na nelogickosť uplatňovania mzdových a sociálnych podmienok jednotlivých štátov na vodičov vykonávajúcich prepravy do alebo z týchto štátov.

„Zástupcovia združenia sa zúčastnili mnohých expertných rokovaní na úrovni predstaviteľov ústrednej štátnej správy SR, ako aj v rámci Medzinárodnej únie cestnej dopravy. Pripravujeme sa na diskusie v rámci Európskeho parlamentu, ktoré budú v polovici septembra, s cieľom prezentovať našu pozíciu k návrhu smernice o vysielaní pracovníkov,“ uviedol generálny tajomník združenia Ivan Rusko s tým, že intenzívne diskusie a rokovania prebiehajú na odbornej úrovni. „Na základe našich analýz a predikcií ďalšieho možného vývoja v oblasti cestnej dopravy, zástupcovia ministerstiev prejavujú záujem rešpektovať naše odporúčania, vyplývajúce z podnikateľskej praxe,“ dodal.

Slovenskí nákladní aj autobusoví dopravcovia pozorne sledujú rokovania na medzinárodnej úrovni a majú záujem byť aj naďalej súčasťou legislatívneho procesu. Prijatie smernice v navrhovanej podobe podľa nich môže v budúcnosti negatívne ovplyvniť ich podnikanie. Sektor cestnej dopravy je mimoriadne konkurenčným prostredím, kde je enormný tlak na ceny a na nákladovú efektívnosť, osobitne v kontexte medzinárodných tendrov.

Pre mnohých dopravcov môžu byť nové podmienky na trhu podľa združenia likvidačné, pretože zvýšené náklady nedokážu pokryť. Riešením tejto situácie môže byť už avizované vyňatie sektoru dopravy spod právnej pôsobnosti smernice o vysielaní pracovníkov.

Zdroj: Teraz