Dlhé dopravné zápchy spôsobujú vodičom nákladných vozidiel, životnému prostrediu a vnútornému trhu EÚ vážne problémy. Témou sa intenzívnejšie pozerá aj Európsky parlament. Skupina jeho poslancov žiada úplné členstvo v tzv. schengenskom priestore pre Rumunsko a Bulharsko, a to už od roku 2024. Problém dlhých radov kamiónov na dotknutých hraniciach EÚ by sa tak dal vraj eliminovať.

Poslanci poukazujú na to, že z rôznych dôvodov - vrátane nedostatočných technických kapacít, nedostatku personálu a časovo náročných kontrol nákladu - denne zastavujú stovky kamiónov na vnútorných hraniciach EÚ, a to vrátane hraníc medzi schengenskými a neschengenskými krajinami. Vodiči musia počítať s dlhými čakacími dobami a časovým zdržaním. 

Europoslanci sa domnievajú, že hromadenie kamiónov na hraniciach môže mať negatívny vplyv na zdravie a pracovné podmienky vodičov, bezpečnosť na cestách a fungovanie vnútorného trhu EÚ. Zákonodarcovia tiež poukazujú na vplyv na kvalitu ovzdušia a zdravie, ako aj nežiaduce znečistenie hlukom.

Nový limit 1 minúta na kontrolu kamiónu?

Brusel rozhodol koncom decembra 2023 o zrušení kontrol na vzdušných a námorných hraniciach medzi schengenským priestorom a Rumunskom, resp. Bulharskom. Toto rozhodnutie však nezohľadňuje najväčší problém, a to cestné hraničné priechody, kde majú stále prebiehať kontroly.

EÚ by mala podľa poslancov čo najskôr, najneskôr do polovice roku 2024, prijať rozhodnutie o plnohodnotnom uplatňovaní schengenských pravidiel v Rumunsku a Bulharsku. Zároveň žiadajú, aby únia prijala záväznú legislatívu stanovujúcu celoeurópsku normu na úrovni jednej minúty (v priemere) na odbavenie kamiónu na hraničných priechodoch v rámci EÚ.

Zdroj: Trans.info / foto: cz.depositphotos.com