Betónovanie a používanie prísad

Dômyselnejší prístup k niektorým stavebným prácam počas chladných dní a nocí vieme najpraktickejšie ilustrovať na príklade betónu. Teplota povrchu betónu totiž nesmie klesnúť pod bod mrazu, kým povrch betónu nedosiahne minimálnu pevnosť v tlaku 5 megapascalov. Optimálne podmienky pre betónovanie sú od 5 do 25 stupňov Celzia pri relatívnej vlhkosti viac než 70% a pri rozdiele najvyššej a najnižšej dennej teploty menej než 10 stupňov Celzia. V zime sa betónovať môže, avšak pri dodržiavaní osobitných opatrení a nie pri dlhotrvajúcich mrazoch. Pokiaľ je teplota vzduchu menej ako plus päť stupňov Celzia a teplota betónovej zmesi v rozmedzí piatich až do tridsiatich stupňov Celzia, betónujeme za pomoci týchto opatrení:

+ Zvýši sa množstvo a použije vyššia trieda cementu
+ Používajú prísady urýchľujúce tuhnutie
+ Ohrievame kamenivo, zámesovú vodu a prostredie konštrukcie
+ Dbá sa na to, aby teplota povrchu pracovnej škáry bola v čase betónovania vyššia než bod mrazu

Debnenie, podkladová zemina alebo hornina a iné časti konštrukcie, ktoré prídu do styku s betónom pri jeho ukladaní, musia mať takú teplotu, ktorá nespôsobí zmrznutie čerstvého betónu skôr ako dosiahne dostatočnú pevnosť. Debnenie pred betonážou musí byť zbavené nielen nečistôt a stojacej vody, ale aj ľadu a snehu pri betonáži pri nízkych teplotách.

O prísadách

V studenom počasí pridávame do betónu prísady, ktoré znižujú vodný súčiniteľ, urýchľujú tuhnutie betónu a tým zabraňujú jeho zmrznutiu v prvých hodinách tuhnutia. Najčastejšie sa používajú prísady, ktoré ovplyvňujú proces hydratácie cementu, v dôsledku čoho sa urýchľuje jeho tuhnutie a tvrdnutie.

O ohrievaní

Takzvané temperovanie aplikujeme najmä na výstuž a debnenie pred uložením betónu. Po začiatku tuhnutia betónu je nevyhnutné celú konštrukciu chrániť napríklad zaplachtovaním a teplovzdušným ohrevom tak, že teplota povrchu betónu neklesne pod päť stupňov Celzia, pokiaľ betón nedosiahne minimálnu pevnosť v tlaku päť megapascalov, pri ktorej môže odolávať mrazu bez poškodenia s následným ošetrovaním.

zdroj a foto: NDS