Začnem príkladom. V pravom pruhu na diaľnici ide súvislý rad, povedzme 15 nákladných vozidiel rýchlosťou 90 km/h. Ako to býva zvykom, vždy sa nájde osobné auto, ktoré ide tachometrových 130 km/h, ktoré kolónu dobehne. Vodič sa rozhodne po zvážení všetkých rozhľadových pomerov predchádzať. Je na úrovni povedzme tretieho nákladného auta, v tom sa k nemu priblíži ďalší vodič, idúci mierne rýchlejšie. Vodič č. 2 je nútený síce spomaliť, ale trpezlivo čaká, kým sa mu cesta uvoľní. A do toho ako na potvoru sa zozadu prirúti auto, ktoré ide zjavne nad povolené limity. Vodič č. 3 sa začne lepiť na kufor, vyblikávať, zapne smerovku vľavo... čím si vlastne vynucuje miesto, aby sa mu vodiči jazdiaci v ľavom pruhu odstúpili. Tohto rýchleho jedinca absolútne netrápi, že odstupy v pravom pruhu sú minimálne, vodiči pri zaradení musia zbrzdiť a pod., čím koniec koncov vytvárajú potenciálne riziko vzniku reťazovej nehody. Vodič č. 3 by svoje konanie po možnom zastavení hliadkou PZ argumentoval starším videom z dielne  polície.  

Nikde nie je zakázané, že nemôžete predchádzať viacero vozidiel naraz. Toto vyššie spomenuté konanie notorických vyblikávačov v modelovej situácii mi nikdy hlava nebrala. Nehovorím, že neblikám, alebo mimo obce netrúbim aj ja, ale vtedy, keď to vyžaduje bezpečnosť, a nie to, že sa ja ponáhľam a ostatní na okolo nech uhnú.

V podstate platí, že na ceste mimo obce s viacerými pruhmi sa má prioritne jazdiť v pruhu, ktorý je najviac vpravo. To by už po rokoch mal ovládať každý. Na predchádzanie sa využívajú ostatné pruhy. Logika hovorí, že po ukončení predchádzania by ste sa mali čo najskôr zaradiť naspäť do pruhu, z ktorého ste manéver začali.

Avšak manéver predchádzania by mal byť v prvom rade vždy bezpečný, a to za každých okolností. Ak v diaľke pred sebou vidíte ďalšie pomalšie auto, a z toho vydedukujete, že by ste sa za pár sekúnd museli opäť preradiť do ľavého pruhu, poprípade značne znížiť rýchlosť jazdy, pokojne v ľavom pruhu ostaňte. Je to oveľa menej riskantné, ako následne prudké manévre 

Najbezpečnejšia jazda je, bola a vždy bude konštantná čo do smeru aj do rýchlosti. Chaotické konanie jedného vodiča núti aj ostatných sa prispôsobovať. 

Hrozí tu aj sankcia za bezdôvodnú jazdu v ľavom pruhu? 

Teoreticky áno, ak v ľavom pruhu po predchádzaní ostanete neúmerne dlho. Ako ale odlíšiť predchádzanie od bezdôvodnej jazdy v ľavom pruhu? Aká je hranica odstupov v pravom jazdnom pruhu, aby sa pomalší vodič v ľavom pruhu zaradil do kolóny vozidiel v pravom pruhu?  50 metrov? 100 metrov? 200 metrov?

Presná hranica naozaj neexistuje. Do pozornosti však dávam ustanovenie, zo zákona: „Vodič motorového vozidla je na diaľnici povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Bezpečná vzdialenosť je minimálne taká vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde za dve sekundy; ak ide o motorové vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3 (autobusy a kamióny), vzdialenosť, ktorú prejde za tri sekundy.“ Ak sa radíte medzi vozidlá, tak si to vynásobte x2. Toto je úplné minimum, ktoré na teoreticky bezpečné zaradenie potrebujete, keďže aký-taký odstup musí mať aj vozidlo, ktoré ste ako posledné predišli.

Ak sa vzhľadom na vašu rýchlosť a odstupy máte preradzovať povedzme každých 10 - 20 sekúnd, určite to nerobte. Spôsobíte tým akurát chaos na ceste. Každá jedna zmena jazdného pruhu nesie so sebou riziko. Vy ako vodič musíte používať hlavu, aby ste možné hrozby eliminovali na minimum. Za vami idúci vodič pretekár bude musieť jednoducho počkať, kým vám situácia v premávke umožní bezpečné preradenie do „pomalšieho“ pravého pruhu. 

Samozrejme, existuje aj ustanovenie v zákone týkajúce sa konkrétne diaľnice, že „Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo, ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici.“ 

Zámerne som použil hore uvedený príklad. Vzhľadom na rýchlosť vpravo idúcich vozidiel je vaša rýchlosť zjavne väčšia, takže nejde o bezdôvodnú jazdu v ľavom pruhu a nikto vás za ňu nemôže sankcionovať. Rovnako ste začali predchádzať v čase, keď ste svojou predpisovou rýchlosťou nikoho na diaľnici neobmedzovali. Tiež v tomto prípade neplatí ustanovenie, že vodič nesmie prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky. To by platilo až vtedy, ak by ste ostali v pruhu aj po predchádzaní posledného vozidla. 

k) prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
 

A čo video z dielne polície? 

Veľa vodičov si vyššie spomenuté staršie video vysvetlilo a stále vysvetľuje nesprávne. A to predovšetkým preto, že vyblikávanie spomenuté vo videu je myslené skôr na pomalšie idúceho vodiča, ktorý ide bezdôvodne v ľavom pruhu, nie v prípadoch, keď pomalšie predchádza, ako je spomenuté v príklade.

Foto: Shutterstock