Potrebné len dva kamióny namiesto troch

„Ako prepravcovia sme pripravení prispieť k dosiahnutiu emisných cieľov EÚ. Existuje množstvo možností, ktoré nevyžadujú zložitú infraštruktúru,“ zdôrazňuje Markus Fischer, predseda Združenia nákladnej dopravy pri Rakúskej obchodnej komore (WKÖ).

Extra dlhé nákladné vozidlá sú jednou z takýchto možností: Používanie dlhých nákladných vozidiel má ekologický zmysel a zároveň šetrí zdroje,“ hovorí Fischer a dodáva, že dlhé nákladné vozidlo je „nákladný automobil, ktorý vychádza z existujúcej celkovej prípustnej hmotnosti. Je dlhší, ale nie ťažší ako bežný nákladný automobil.“

Výhody sú zrejmé: dlhý kamión má dlhšiu ložnú plochu. Dochádza tak k efektívnejšiemu využitiu dostupného priestoru. To umožňuje naložiť a prepraviť väčšie množstvo tovaru v porovnaní s tradičným nákladným autom, hoci s rovnakým hmotnostným limitom.

„To vedie k vyššej efektivite a znižuje sa počet potrebných jázd. Na rovnakú kapacitu sú potrebné iba dva ťahače namiesto troch. To ukazuje, že CO2 sa dá ušetriť už dnes,“ vysvetľuje Fischer. Výsledkom by boli nižšie emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie.

Výhody: Menej emisií a riešenie pre problém s nedostatkom vodičov 

Ďalšie kľúčové výhody dlhých nákladných vozidiel sú nasledovné: Dlhšie nákladné vozidlo má viac náprav ako bežné nákladné vozidlo, čo umožňuje lepšie rozloženie hmotnosti. To vedie k väčšej stabilite a manévrovateľnosti vozidla, optimalizuje sa opotrebovanie pneumatík a zvyšuje bezpečnosť, tvrdí pridružená organizácia rakúskej WKÖ.

Prepravou väčších objemov nákladu s menším počtom jázd by sa znížila spotreba paliva v prepočte na náklad, a to v rozsahu zhruba 15 až 25 percent. Počítať treba aj s efektívnejším využívaním infraštruktúry: na prepravu rovnakého množstva tovaru by bolo potrebných menej vozidiel. To pomôže zmierniť dopravné zápchy.

Posledný argument rakúskej WKÖ je veľmi dôležitý v čase nedostatku vodičov: Keďže extra dlhé nákladné vozidlo dokáže prepraviť väčší náklad, prepravcovia by potrebovali menej vodičov. V časoch všadeprítomného nedostatku šoférov by išlo nepochybne o vítané pozitívum.

Zdroj: WKÖ / foto: traktuell.at