Tlak na znižovanie emisií sa prejavuje vo viacerých rovinách života európskych vodičov (a nielen európskych). Okrem tej technickej, kedy sa konštruktéri automobiliek snažia zavádzať do života stále nové a účinnejšie protiemisné systémy, je to aj rovina legislatívna. Teda sprísňujúce sa emisné normy a pravidlá používania motorových vozidiel. Do tejto kategórie môžeme smelo zaradiť aj novinku z Nemecka a Rakúska – zavedenie nového mýta za emisie kamiónov.

Zdraženie o 80 %

Kým doteraz zahŕňala kalkulácia mýta v krajinách EÚ emisnú triedu motora podľa noriem EURO (ktorá zohľadňuje napríklad emisie oxidov dusíka, uhľovodíkov, oxidu uhoľnatého alebo pevných častíc), na základe smernice o eurovinete by sa po novom mal do výpočtov mýta zaradiť aj objem produkovaného CO2„Hoci legislatíva ešte nie je definitívne schválená a je možné, že sa termíny posunú, odporúčame dopravcom, aby svojim poskytovateľom mýtnych služieb dodali všetky údaje, potrebné na zaradenie do príslušných CO2 tried čo najskôr. Ak to nespravia, vozidlo automaticky spadne do najvyššej emisnej, a tým pádom i najdrahšej triedy,“ hovorí Ferdinand Butaš, Toll product manager spoločnosti Eurowag. Nová smernica Európskej únie totiž určuje pravidlá, podľa ktorých by sa mali ťažké nákladné vozidlá klasifikovať do piatich tried podľa emisií CO2. Na ich základe sa budú určovať aj príslušné mýtne sadzby. Aby mohli kamióny získať lepšiu triedu CO2 (a teda nižšie mýto), musia dopravcovia včas dodať informácie, ktoré sú nevyhnutné na kalkuláciu CO2 vozidla, upozorňuje Butaš. V opačnom prípade budú všetky ťažké nákladné vozidlá so spaľovacím motorom automaticky klasifikované do 1. triedy emisií CO2, čo pre dopravcov znamená nárast mýta až o 70 – 80 %.

Čaká to celú EÚ

Ako ďalej uvádza Eurowag, nové pravidlá na kalkuláciu mýta v Nemecku a v Rakúsku by mali začať platiť koncom tohto, prípadne začiatkom roka 2024. Kým Nemecko predbežne počíta s termínom 1. decembra 2023, Rakúsko plánuje zmenu od 1. januára 2024. Ďalšie členské štáty by mali implementovať smernicu o eurovinete najneskôr do marca 2025.

zdroj: Eurowag