Ako subjekty poskytujúce prepravné služby fungujú?

Pri výbere vhodného poskytovateľa v oblasti vnútroštátnej alebo medzinárodnej prepravy budete často stáť pred otázkou, či si prepravu zaistiť samostatne, alebo využiť služieb špeditérskej firmy či prepravnej spoločnosti, tu je podrobný popis ich ponuky.

Čo ponúka prepravná spoločnosť?

Prepravná spoločnosť alebo prepravca zaisťuje prepravu tovaru na základe objednávky zákazníka prostredníctvom vlastných dopravných prostriedkov a ľudských zdrojov. V tomto ohľade je teda výhodné sa na takúto spoločnosť obracať pri opakovanom zasielaní zásielok či tovaru na jedno miesto, alebo zasielanie menších jednorazových zásielok ideálne na kratšie vzdialenosti a vnútroštátne. Prepravná spoločnosť nerieši žiadne administratívne alebo súvisiace legislatívne požiadavky, tovar preberie od odosielateľa a privezie ho adresátovi.

Čo môžete očakávať od špeditérskej (špedičnej) firmy?

Špedičná spoločnosť zameriava svoje služby prevažne na organizáciu nákladnej dopravy, preto je výhodné jej využívanie, ako riešite náročnejší logistický problém. Samotná spoločnosť nedisponuje vlastnými vozidlami či budovami slúžiacimi k uskladnení a prekladaní tovaru/zásielok, v podstate poskytuje služby tretích strán, ktoré vhodným spôsobom kombinuje, aby bola preprava maximálne optimalizovaná, a to i na medzinárodnej úrovni.

Hlavný rozdiel medzi prepravnou a špeditérskou spoločnosťou

Hlavný rozdiel medzi týmito dvomi subjektami teda spočíva v rozsahu služieb, ktoré svojim zákazníkom poskytujú, a spôsobu, akým ich poskytujú. Prepravné spoločnosti sú výhodné predovšetkým na vnútroštátnu prepravu malých i veľkých zásielok, pretože je zaisťovaná jedným dodávateľom a priamo. Medzinárodná preprava však vyžaduje náročnejšiu administratívu a znalosť miestnych pomerov a často využíva niekoľko typov dopravných prostriedkov, ktoré je vhodné obstarávať u lokálnych alebo zmluvných dodávateľov. V takom prípade je výhodné využiť špeditérske služby – dodávateľ zostáva vždy jeden a ďalej komunikuje so subdodávateľmi.

Čo všetko rieši špeditérska firma?

Špedícia je pomerne rôznorodá podnikateľská činnosť, ktorej výsledkom je komplexné zaistenie medzinárodnej prepravy tovaru na úrovni dojednania subdodávateľov vhodných dopravných prostriedkov, prípravy dokumentácie a poradenstva pri výbere a zostavovaní všetkých súčastí prepravy. Špeditérska firma zamestnáva ľudí, ktorý majú prehľad o prepravných predpisoch v konkrétnych krajinách a sú schopní odporučiť vhodnú prepravnú trasu, poradiť akým spôsobom riešiť clá a čo všetko je potreba zariadiť, aby sa tovar dostal do cieľovej destinácie. Okrem dojednania subdodávateľov v oblasti prepravcov či poskytovateľov skladových priestorov tak môžete od špeditérskej spoločnosti očakávať i nasledujúce služby:

-        zaistenie vhodného poistenia a správne stanovenie cla
-        príprava a zmeny v dokumentácii vrátane nákladných listov
-        hodnotenie a optimalizácia rizík v jednotlivých fázach prepravy
-        zjednotenie medzinárodných platieb subdodávateľom

Ak sa teda chystáte obchodovať vo väčšej miere na medzinárodnej úrovni a čaká vás variabilná preprava tovaru do rôznych končín nielen Európskej únie, bude pre vás veľmi výhodné, ak všetky jej logistické a sprievodné aspekty necháte na špeditérskej firme.