Dekarbonizácia čaká aj segment autobusov, či ťažkých nákladných vozidiel. Ktorá jej cesta sa však pretlačí do praxe najvýraznejšie, zostáva zatiaľ otázkou. Európska komisia už prezradila, že ukončenie predaja nových nákladných áut s naftovými motormi plánuje na rok 2040, či však po tomto dátume prerazia vodíkové ťahače, batériové elektromobily, či nejaká forma syntetických, klimaticky neutrálnych palív, zatiaľ nikto nevie. MAN plánuje budúcnosť aj s batériovými elektrickými ťahačmi. Jeho nový elektrický eTruck už poslal za hranice Švédska, kde inžinieri reálne testovali vplyv obrovských mrazov na dojazd a výkonové parametre elektrického pohonu.

Život bez odpadového tepla

Najväčším problémom batériového elektrického auta je skutočnosť, že jeho pohon neprodukuje takmer žiadne odpadové teplo. Naftový motor má relatívne nízku účinnosť, čo znamená veľa tepla, ktoré sa stráca v chladičoch alebo slúži na vykurovanie kabíny vodiča. V prípade mimoriadne efektívneho elektrického pohonu je situácia úplne opačná a energiu z batérií nepoužíva len na vlastný pohon, ale aj na udržiavanie batérií v prevádzkovej teplote a zároveň ďalšiu časť energie spotrebuje na tepelný komfort v kabíne. MAN tvrdí, že aj napriek tomu už dnes jeho eTruck ponúkne dojazd 600 – 800 km a v blízkej budúcnosti sa dostanú na 1000 km. Idú na to však malým trikom a do celkového dojazdu započítavajú aj nabíjanie počas denných logistických zastavení z veľmi výkonných MCS nabíjačiek (Megawatt Charging System).

MAN hovorí nahlas o dojazde až 1000 km.

V regióne severného Švédska sa inžinieri zamerali na termomanažment pohonu a jeho odolnosť voči vonkajším teplotám až –40 C°. Tiež na vzájomnú interakciu batérií, motora a prevodovky a jej nastavenie na viac úrovní. „Interdisciplinárne tímy sú kľúčom k tomu, aby bol eTruck pripravený na všetky požiadavky zákazníkov a prevádzkové podmienky. Naším cieľom je, aby sme s novým eTruckom dokázali elektricky pokryť veľkú časť dnešného portfólia aplikácií," povedal Rainer Miksch, viceprezident pre testovanie vozidiel, MAN Truck & Bus. Konkrétne výstupy z testovania MAN pochopiteľne tají, podľa dostupných informácií sú však na dobrej ceste a v roku 2024 pošlú eTruck k prvým zákazníkom. Elektrický pohon zároveň vyvíjajú pre viac aplikácií, okrem iného aj pre použitie v elektrických autobusoch.

zdroj: Automotive World