Na problém upozorňuje samotný výrobca a týka sa konkrétnych vozidiel vyrobených medzi rokmi 2016 a 2019. V automobilovej brandži nejde o nič nové a automobilky aj zákazníci považujú zvolávacie akcie za súčasť starostlivosti o zákazníka. V tomto prípade sa problém týka asi 120 000 nákladných áut a ďalších 5000 autobusov. Za určitých okolností môže vyústiť až do požiaru auta. Za všetkým pritom treba hľadať jeden problémový komponent, ktorý môže odštartovať celý reťazec nepríjemných udalostí.

Všetko odštartuje neskorá výmena oleja

Problémovými sú autá a autobusy poháňané motormi Euro 6c typov D2676LF51-53 alebo D2676LOH35-37. Tie, ktoré stihla automobilka zamontovať do vozidiel v období od novembra 2016 do augusta 2019 sú totiž vybavené novým typom tzv. bezolovnatých ložísk. Ako uvádza MAN, problém nastane, ak prevádzkovateľ zanedbáva pravidelnú údržbu (alebo ju vykonáva nesprávne) a predlžuje výmenné intervaly motorového oleja. Zdegradovaný motorový olej môže spôsobiť zničenie ložísk, ich prehriatie a riziko následného požiaru. Ako ďalšie príčiny MAN uvádza aj dlhodobú jazdu pri prekročenej max. povolenej konštrukčnej rýchlosti vozidla, prenikanie chladiacej kvapaliny do motorového oleja, nepovolené úpravy riadiacich jednotiek motora, miešanie olejov, či používanie nesprávneho motorového oleja. V takýchto prípadoch sa objavia poškodenia spomínaných ložísk už niekde medzi najazdením 400 000 a 500 000 km. Pri dodržiavaní správneho servisu však riziko zničenia ložísk nehrozí, uvádza automobilka.

MAN potvrdil, že prešetruje 170 požiarov svojich vizidiel (vybavených spomínanými motormi), ktorých príčinou môže byť aj uvedený problém s ložiskami a zlým motorovým olejom. V roku 2024 sa už stihlo vyskytnúť 18 prípadov súvisiacich s opisovaným problémom.