Čo je hlavný cieľ bezplatnej prepravy študentov?

"Cieľom je, aby čoraz viac žiakov a študentov využívalo na cestu do školy mestskú hromadnú dopravu, aby bolo v ranných hodinách na cestách menej áut. Tiež zvýšenie bezpečnosti premávky aj zlepšenie životného prostredia. Poskytnutie bezplatnej a spoľahlivej dopravy ma vytvárať pozitívny vzťah k verejnej doprave u mladých už od detstva. V neposlednom rade to zároveň šetrí peňaženky rodičov." povedal Silvester Zemes, generálny manažér spoločnosti ARRIVA Nové Zámky. 

Nové Zámky bezplatnú dopravu žiakov realizujú počas školských dní od 6 do 8 h

Vodičovi je nutné preukázať sa špeciálnym cestovným preukazom. O jeho vydanie rodičia požiadajú školu, ktorú žiak navštevuje s vyplnenou žiadosťou, ktorú získajú na webovej stránke ARRIVA Nové Zámky alebo priamo v škole. Po potvrdení žiadosti dostane žiak preukaz platný do 30. júna roku, v ktorom žiak ukončí 9. ročník základnej školy alebo 4. ročník osemročného gymnázia. Primátor mesta Nové Zámky Otokar Klein pozýva rodičov, aby možnosť bezplatného cestovania využil pre zlepšenie dopravy aj pre životné prostredie.

V Leviciach je k dispozícii žiakom všetkých 9 liniek MHD

Získanie čipovej karty je obdobné ako v NZ. Na získanie karty stačí, aby rodičia vyplnili žiadosť, ktorú nájdu na stránke spol. ARRIVA Nové Zámky alebo v zákazníckom centre v Leviciach, kde ju potom aj s potvrdením o trvalom bydlisku predložia, po ich predložení dostanú čipovú kartu. V prípade že žiak už má čipovú kartu, pracovník zmení nastavenie karty na bezplatné cestovanie, následne bude vydaný cestovný lístok s nulovou hodnotou. Primátorovi mesta Levice Jánovi Krtíkovi záleží na bezpečnej premávke aj počas rannej špičky, na tom, aby bolo čistejšie ovzdušie a aby občania mesta Levíc žili v tichšom a čistejšom meste. Na službu bezplatného cestovania má množstvo pozitívnych ohlasov.

V Štúrove Arriva odvezie žiakov bezplatne ráno od 7 do 8h

Štúrovo ponúka bezplatné cestovanie žiakom základných škôl s trvalým alebo prechodným bydliskom v meste Šturovo počas školských dní v čase do 7 do 8. Nárok na bezplatné cestovanie získajú po predložení žiadosti o vydanie cestovného preukazu žiaka na oddelení komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy na Mestskom úrade Štúrovo. Žiadosť o vydanie cestovného preukazu žiaka je zverejnená na stránke mesta, predložiť ju môžete kedykoľvek počas školského roka. Podľa primátora mesta Štúrovo Eugéna Szaba funguje projekt úspešne už siedmy rok a je presvedčený, že ak bude bezplatné cestovanie do škôl využívať  viac a viac štuedentov pomôže to nielen cestnej premávke ale aj životnému prostrediu.

zdroj: Arriva.sk