Boj EÚ s emisiami produkovanými európskou dopravou nepoľavuje. Rada Európskej únie totiž 13. mája 2024 formálne prijala prísnejšie ciele na zníženie emisií nákladných áut a autobusov. V porovnaní s pôvodnými návrhmi budú stáť výrobcovia úžitkovej techniky pred väčším tlakom na pokles emisií produkovaných prevádzkou ich výrobkov. Ako uvádzajú analytici, nákladné vozidlá a autobusy sú zodpovedné za viac ako štvrtinu emisií skleníkových plynov z cestnej dopravy v EÚ. Nové pravidlá znamenajú aj prípravu metodiky posudzovania množstva CO2 počas celého životného cyklu vozidla.

Konvenčné autobusy musíme do roku 2035 vyradiť z hry

Už budúci rok musia nákladné autá vykázať zníženie produkovaných emisií o 15 % (v porovnaní s rokom 1990). To sa prijatím nových pravidiel nezmenilo, v roku 2030 však už musia vykázať nie pôvodne navrhovaných 30, ale až 45 % zníženie emisií CO2. V roku 2035 to už musí byť 65 % zníženie a v roku 2040 až 90 %. Podľa agentúrnych informácií sa v pondelkovom hlasovaní proti sprísneniu pôvodného návrhu postavili iba Taliansko, Poľsko a Slovensko. Česká republika sa zdržala hlasovania.

Ešte prísnejšie pravidlá sa týkajú mestských autobusov, tie totiž budú musieť byť od roku 2035 úplne bezemisné. Čo je zaujímavé, v roku 2027 EÚ preskúma, ako sa plány vyvíjajú, či sú reálne a zároveň predstaví metodiku merania emisií CO2 produkovaných počas celého životného cyklu nákladných áut a autobusov. Hodnoteniu vplyvu ich prevádzky na klímu sa tak nevyhnú ani čisto elektrické vozidlá. 

zdroj: Euractiv, TASR, Reuters