Cieľom Európskej únie je do roku 2040 znížiť emisie hospodárstva o celých 90 %. Plán je to veľmi ambiciózny, najmä s ohľadom na súčasný vývoj, ktorý ukazuje, že už dnes v Európe meškáme. Ako však zdôrazňuje Európska komisia, nižšie emisné limity by nevytvorili dostatočný tlak na využívanie nových technológií – prechod na zelený vodík, zachytávanie emisií či ich priame odstraňovanie z atmosféry. Investície by sa odsunuli do obdobia 2041 – 2050, čo by ohrozilo ich ďalšie dosiahnutie. Pôvodný plán bol dokonca zníženie emisií až o 95 %. Myslieť si o tom môžeme svoje, no plán je jasný – v oblasti úžitkových vozidiel dosiahnuť v roku 2040 podiel elektrických áut na úrovni 40 %. Medzi ľahkými dodávkami, aj ťažkými kamiónmi.

Na dlhé vzdialenosti stále len ropa

Ako uvádza spravodaj EÚ, Európska komisia predpokladá, že do roku 2040 bude elektrifikovaných 60 percent osobných áut, viac ako 40 percent dodávok a takmer 40 percent ťažkých úžitkových vozidiel. E-palivá a biopalivá by mali byť kľúčom k dekarbonizácii letectva a námornej dopravy. Táto transformácia je podľa eurokomisie plnohodnotnou príležitosťou pre sektor, ktorý v hospodárstve EÚ zastáva dôležitú funkciu, a môže sa využiť prostredníctvom investícií do infraštruktúry a úplnej integrácie sektora do elektrickej siete, rozvoja dodávateľských reťazcov kritických surovín a rozvoja kvalifikovanej pracovnej sily.

Ako sa však ukazuje, na dlhé vzdialenosti bude aj po roku 2040 ideálnym naftový kamión, či auto na alternatívne palivo. A s tým súvisí skutočnosť, že aj po spomínanom období bude diaľková doprava stále tvoriť emisie. Nové oznámenie Komisie stále predpokladá 46 miliónov ton ropného ekvivalentu výroby ropy a plynu, ktoré sa podľa nej budú v roku 2050 väčšinou využívať na prepravu na veľké vzdialenosti. To znamená do roku 2050 ďalších 140 miliónov ton CO2 v atmosfére.

zdroj: Euractiv