To, že na ceste nevidíte sypače a odhŕňače, nie je chybou chlapov za volantom! 

Čo je operačný plán pre zimnú údržbu?

Na Slovensku je správa diaľnic a rýchlostných ciest rozdelená medzi 15 stredísk, ktoré sú situované v ich blízkosti. Slovensko má rozmanité poveternostné podmienky a každé stredisko pristupuje k svojmu diaľničnému úseku podľa špecifických kritérií. Údržba jednotlivých úsekov každého strediska sa preto odlišuje, a to svojim charakterom, zložitosťou terénu, počtom zamestnancov, počtom mechanizmov a zameraním na inžinierske objekty zvereného úseku (tunely, mosty, ekodukty, atď.).

Na strediskách údržby sa zásadne líši zimný a letný režim prác. Pre zimnú údržbu existuje operačný plán, ktorý vypracujú pred danou sezónou a ktorý je špecifický pre každé stredisko. Je v ňom zahrnuté komplexné riadenie údržby, systém striedania zamestnancov, kritické úseky a charakter daného územia, ale aj telefónne čísla na záchranárov a mnoho ďalších dôležitých vecí k operatíve. Prípravu  zimnej služby na cestách v správe NDS organizujú vedúci stredísk (SSÚD a SSÚR) podľa vlastného harmonogramu. Jednou zo základných podmienok operačného plánu zimnej služby je nasadenie mechanizácie a zamestnancov do výkonu, ako je výjazd na zásah do 30 minút pri zistených závadách v zjazdnosti a ukončenie práce do 4 - 5 hodín po skončení nepriaznivej poveternostnej situácie.

Ako vyzerá zimný pracovný deň pracovníkov údržby

Práca dispečera spočíva v riadiacej a rozhodovacej činnosti. Kontroluje pripravenosť mechanizmov, dáva pokyny k naloženiu posypového materiálu, rozhoduje a stanovuje čas výjazdu (zásahu), rozhoduje o výbere vhodnej mechanizácie na výkon. Pracovný čas dispečera na stredisku je od 15:00 hod. do 7:00 hod., počas víkendov a sviatkov v zime pracujú dispečeri v 12-hodinových službách nonstop. Dispečer prichádza o 6:30 ráno, aby si prevzal všetky potrebné informácie od službukonajúceho kolegu. Zodpovedný pracovník vedie evidenciu do denníka. Dispečer sa riadi pokynmi uvedenými v operačnom pláne a internými predpismi. Chronologicky zaznamenáva v denníku dispečerskej služby udalosti a okamžite odosiela informácie na centrálne operátorské pracovisko (COP). 

Pri odovzdávaní služby je povinný oboznámiť s priebehom služby striedajúceho dispečera - o dopravnej  situácii, odklonoch, dopravných nehodách a pod. Dispečer po zhodnotení situácie monitoruje výkony zásahových činností, vykonáva kontrolu udržovaného úseku a usmerňuje práce pri zimnej údržbe. Vysielačkami kontaktuje kolegov vo vozidlách zimnej údržby, aby ich usmernil podľa potrieb. Po kontrole v teréne a koordinácii vodičov sa dispečer vracia na stredisko a monitoruje situáciu prostredníctvom kamier a hlásičov námrazy, ktoré signalizujú, aký je stupeň ohrozenia. Kamery umožňujú vizuálny pohľad na situáciu na diaľnici, ale hlásiče námrazy sú zabudované priamo vo vozovke. Je to trojstupňový systém identifikácie stavu vozovky. 1. stupeň predpokladá námrazu, 2. stupeň hovorí o vznikajúcej námraze, 3. stupeň už identifikuje vzniknutú námrazu. Takže, dispečer už vie vopred identifikovať, čo ho čaká a aká je situácia na konkrétnych úsekoch diaľnice. Ďalším parametrom, ktorý ešte určuje spôsob údržby vozovky, je samotné počasie. Podľa toho či prší, sneží, alebo sa vytvára poľadovica, sú vodiči inštruovaní, čo majú robiť. Úlohy im zadáva opäť dispečer.

Aké mechanizmy používajú na diaľniciach?

Do boja proti snehu posielajú mechanizmy, ako sú sypače, snehové frézy a ďalšie menšie vozidlá na odhŕňanie snehu, v závislosti od potreby. Vozidlá zimnej údržby majú zdvojenú funkciu - pluh umiestnený v prednej časti vozidla odhŕňa sneh a rozmetadlo v jeho zadnej časti zároveň posýpa cesty. Na údržbu sa používajú strojové zariadenia jednotného typu s nadstavbou Kobit alebo Rasco. Predné uchytenie, teda predná upínacia doska slúži na uchytenie snehovej radlice. Strediská majú k dispozícii radlice ku každému sypaču. Špecialitou, ktorá kladie zvýšené nároky na schopnosti šoféra, je prídavná radlica vysúvajúca sa z boku vozidla, takto vybavené vozidlo je schopné odhŕňať sneh naraz z dvoch jazdných pruhov. 

Sypače môžu pracovať samostatne, alebo v tandeme (dve alebo tri vozidlá podľa počtu pruhov na diaľnici). Jazdia za sebou vo vzdialenosti 50 až 100 metrov, každé v samostatnom pruhu. Takouto jazdou ošetrujeme celú šírku diaľnice. Pre dôkladné očistenie sa sypače pohybujú rýchlosťou 40 až 50 km/h. Je pochopiteľné, že jazdiť za nimi takouto rýchlosťou je nudné, ale bezpečnosť v tomto prípade víťazí nad rýchlosťou. Viac o bezpečnom predbiehaní sypačov sa môžete dočítať v našom článku. Ak na cestách jazdí sypač so zdvihnutou radlicou, presúva sa medzi jednotlivými okruhmi alebo sa ponáhľa na úsek so zhoršeným stavom. Sypače sa vtedy presúvajú rýchlejšie a môžu sa bez problémov predbiehať. V prípade veľkej kalamitnej situácie používame snehový vrhač, prípadne snehové frézy. Vrhajú sneh z diaľnice až na vzdialenosť 60 m mimo vozovky.

Okrem pluhovania aj posýpajú

Okrem pluhovania sypače vozovku posýpajú materiálom, ktorý zmierňuje a odstraňuje jej šmykľavosť. Nato využívajú prevažne NaCl - chlorid sodný, ktorý odstraňuje vzniknutú námrazu, poľadovicu alebo snehovú vrstvu. Okrem soli NaCl na strediskách používajú Solmag (MgCl) pre výrobu soľného roztoku, tzv. soľanky používanej pri posype. Zvlhčovanie posypovej soli zvyšuje priľnavosť na vozovku, zvyšuje účinnosť posypovej soli a zmenšuje straty úletom posypovej soli. Tam, kde to vylučuje ochrana prírody, posypovú soľ nepoužívajú - a to predovšetkým pri vodných tokoch, zdrojoch pitnej vody, v chránených oblastiach a podobne.

Zdroj: NDS