Údržba zjazdných ciest dáva cestárom najmä v zime poriadne zabrať. Toto obdobie pritom kladie zvýšené nároky aj na samotnú techniku. Náročnejšie podmienky vyplývajú nielen z nižších teplôt, ale aj z používania rôznych chemických postrekov agresívne pôsobiacich na materiály nadstavieb, ale aj samotných áut. Nízke vonkajšie teploty sú zároveň dobrým testom odolnosti pre elektrické vozidlá. Nemeckí cestári preto využili príležitosť a v „ostrom“ nasadení otestovali nielen špeciálny náves na solenie diaľnic, ale aj úplne nový elektrický ťahač.

Za „hviezdou“ ciest

Testovacia prevádzka novej cestárskej súpravy mala dať odpoveď na otázku, či by sa dal elektrický ťahač využiť aj na tento druh údržby. Šlo o Mercedes-Benz eActros 600 s trakčnými batériami s celkovou kapacitou 600 kWh. Jej normovaný dojazd je síce 500 km (pri súprave s celkovou hmotnosťou 40 t), no náročné podmienky „solenia diaľnic“ predsa len nezodpovedajú podmienkam pri určovaní normovanej spotreby energie. Ako však potvrdili zástupcovia spoločnosti Autobahn GmbH (vo vlastníctve nemeckej spolkovej vlády), elektrický Actros obstál a pri súčasnom energetickom mixe ušetrí počas celého životného cyklu auta 40 % emisií CO2 (v porovnaní s prevádzkou naftového ťahača). Pri kalkulácii s používaním elektrickej energie len z udržateľných zdrojov by sa úspora emisií vyšplhala až na 80 %.. Elektrický eAcros vraj s rezervou vykompenzuje aj vyššie emisie potrebné pri jeho výrobe a recyklácii (už v treťom roku svojho používania).

Súprava dokáže soliť rýchlosťou 80 km/h, čo je mimoriadne dôležité najmä pre použitie na európskych diaľniciach.

Zaujímavý je však aj špeciálny náves spoločnosti Epoke. Je určený na solenie trojprúdových diaľnic, pretože širokým prúdom roztoku soli a vody (ide o environmentálne prijateľnejší roztok, než bežná cestárska soľ) dokáže naraz pokryť až 12 m širokú vozovku. Prietok kropiacich dýz je pritom nadimenzovaný tak, aby mohla súprava dosiahnuť až 80 km/h, čo je minimálna akceptovateľná rýchlosť na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách. Čo je ešte zaujímavejšie, celý systém je „energeticky“ nezávislý na ťahači, pretože je poháňaný od jednej z náprav návesu. Bližšie technické parametre výrobca návesu neuvádza, jeho systémy sú však bezdrôtovo ovládané pomocou diaľkového ovládača. Ak sa systém osvedčí, ambíciou výrobcu je rozšíriť testovanú súpravu na úpravu diaľnic aj v iných krajinách EÚ.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 6 obrázkov

zdroj: Daimler