Na podujatí v Berlíne dali minister dopravy Volker Wissing a minister hospodárstva Robert Habeck zelenú výstavbe rýchlonabíjacej siete pre elektrické nákladné vozidlá. Nabíjacie stanice pre nákladné vozidlá majú byť umiestnené pozdĺž nemeckých diaľnic. To má umožniť rýchlejšie uvádzanie ťažkých batériových elektrických nákladných vozidiel na trh.

„Výkonná nabíjacia infraštruktúra je základom pre klimaticky priateľnú mobilitu a logistiku budúcnosti. S rýchlonabíjacou sieťou pre nákladné vozidlá začíname naozaj veľký projekt,“ hovorí nemecký minister dopravy Volker Wissing.

Minister hospodárstva a vicekancelár Robert Habeck ho dopĺňa: „Vytvárame podmienky, aby sa transformácia mobility dostala aj do cestnej nákladnej dopravy. Naším cieľom je, aby nákladné vozidlá jazdili len na zelenú energiu.“

Výstavba elektronabíjačiek pre veľké autá v 350 lokalitách

Podľa vyhlásení vyššie spomínaných nemeckých ministerstiev má v približne 350 lokalitách vzniknúť rýchlonabíjacia infraštruktúra pre nákladné vozidlá. Pôjde o 4 200 nabíjacích bodov MCS a CCS.

Podľa nemeckej vlády je teraz potrebné pri výstavbe rýchlonabíjacej siete pre nákladné vozidlá zladiť dva prvky: Rozšírenie rozvodnej siete a následne (alebo paralelne) výstavba nabíjacích staníc.

Zdroj: electrive.net / foto: cz.depositphotos.com