Moderný spaľovací motor dnes zvádza tvrdý boj najmä s elektromotormi, ktoré bodujú nielen svojimi prevádzkovými nulovými emisiami, ale aj nedostižnou účinnosťou. Podľa konštruktérov však majú benzínové aj naftové motory svoje nesporné výhody a posledné slovo ešte nepovedali ani v oblasti účinnosti. Dôkazom je nový naftový motor od čínskej spoločnosti Weichai Power. Na Svetovom kongrese spaľovacích motorov 2024 Číňania všetkých prekvapili účinnosťou, na akú ho reálne dostali. S jeho technickým vývojom začali už v roku 2015.

Cez 53 % je rekord

Ako uvádza konštruktérsky tím Weichai Power, pri vývoji nového motora predstaveného na tohtoročnom Svetovom kongrese venovanom spaľovací motorom sa sústredili na štyri hlavné oblasti – spaľovanie, nasávanie vzduchu, dodávku paliva a nízke vnútorné trenie. Technické detaily si samozrejme nechávajú pre seba, výsledkom ich snaženia je však prekonanie hrnice tepelnej účinnosti 53 %, čím vytvorili najúčinnejší naftový motor na svete. Počas vývoja motora si vo Weichai Power zaregistrovali 176 patentov. Podľa prepočtov by zvýšenie účinnosti naftových motorov používaných v Číne zo súčasnej hodnoty okolo 45 % na 53 % zlepšilo hospodárnosť naftových motorov o nemalých 14 %. V prípade úžitkového auta s ročným nájazdom 250 000 km by ročná úspora nafty predstavovala až 12 000 l paliva.