Že treba s vodíkom ako udržateľnou alternatívou k batériovým elektromobilom počítať, je dnes už zrejmé. Všetko je len otázka efektivity výroby a skladovania vodíka, no ako nosič energie dokáže obslúžiť aj segmenty, pre ktoré sú batériové elektromobily kvôli dlhému nabíjaniu, či hmotnosti zatiaľ nepoužiteľné. Často sa však v súvislosti s vodíkom spomínajú skôr palivové články vyrábajúce elektrickú energiu, takže vozidlá vybavené touto technológiou v sebe spájajú vodíkové aj elektrické technológie. Ešte zaujímavejšou cestou je pre niektorých výrobcov možnosť priameho spaľovania vodíka vo valcoch, čo by znamenalo použitie tejto technológie v súčasných spaľovacích motoroch, výrazne šetrenie prostriedkov, rýchle tankovanie a relatívne nízka hmotnosť celého pohonu. Aj tu však konštruktéri narážajú na niekoľko prekážok, vodík sa totiž správa úplne inak než benzín, či nafta a už len samotné vstrekovače musia byť špecializované na konkrétny druh paliva. Divízia Bosch Powertrain Solutions preto vyvinula priame vstrekovanie vodíka do valcov, ktoré chce uplatniť najmä v ťažkej poľnohospodárskej technike a nákladných autách.

Ušetrí naftu a nestojí veľa

„Nový vstrekovač vodíka pre priame vstrekovanie je z technologického hľadiska veľkým krokom vpred,“ hovorí Jan-Oliver Röhrl, výkonný viceprezident zodpovedný za pohon úžitkových vozidiel v divízii Bosch Powertrain Solutions. A dopĺňa, že spoločnosť Bosch považuje vodík, ktorý je tiež vhodný na pohon ťažkých vozidiel, za základný predpoklad dosiahnutia klimatickej neutrality. Svojimi riešeniami pre vodíkové motory, ktoré môžu slúžiť aj ako vhodný pohon pre špecifické aplikácie v poľnohospodárstve, chce spoločnosť ďalej smerovať k vytvoreniu vodíkového hospodárstva.

Vodíkové kamióny by sa mali uplatniť tam, kde batériové elektromobily z viacerých dôvodov nevyhovujú.

Podľa konštruktérov z Bosch Powertrain Solutions sa počas celej prevádzkovej doby vozidla vstrekovač otvorí a zatvorí približne miliardukrát. Aby sa zabezpečilo, že bude vždy spoľahlivo fungovať, museli inžinieri vyvíjajúci vodíkový motor prekonať dve výzvy. Jednak vo vodíkovom motore chýba mazanie, ktoré v naftovom motore zabezpečuje nafta, a tiež možná reaktívnosť vodíka s materiálmi, s ktorými prichádza do styku. Riešením inžinierov je premyslená konštrukcia, ktorá udržiava jednotlivé zložky vo vnútri vstrekovača oddelené a využíva rôzne technológie povrchovej úpravy. Systémy pre nízkotlakové priame a nepriame vstrekovanie boli vyvinuté pre motory, ktoré môžu byť prevádzkované aj pri veľkom zaťažení a v náročných podmienkach prostredia. Koncepcia vodíkového vychádza z osvedčených dieselových motorov a motorov na zemný plyn. To znamená, že základnú štruktúru motora, ako aj palivový, vzduchový a výfukový systém možno preniesť z existujúcich riešení pohonných jednotiek spolu s veľkým množstvom ďalších známych systémových komponentov. „Viac ako 90 percent vývojových a výrobných technológií potrebných pre vodíkový motor už existuje,“ hovorí Röhrl. „To nám umožňuje zachovať veľké časti nášho hodnotového reťazca - a platí to aj pre trh s náhradnými dielmi.“ Okrem toho vodíkový motor pozostáva predovšetkým z ocele a hliníka, čo znižuje závislosť od kritických nerastných surovín a ich dodávateľských reťazcov.