Poľnohospodárstvo a lesníctvo sú dnes jednými z najdôležitejších odvetví, ktoré by sa mali v čo najväčšej miere podieľať na našej „zelenej“ budúcnosti. Dekarbonizácia techniky zúčastňujúcej sa na údržbe lesných porastov, či pôsobiacej v rastlinnej a živočíšnej výrobe je preto veľmi dôležitá. V týchto špecifických podmienkach však batériové elektromobily pri momentálnej úrovni technológií nemajú veľké šance, v praxi by sa tak mali ujať skôr alternatívne spôsoby pohonov. Spoločnosť Fendt verí vodíku, konkrétne palivovým článkom, verejnosti preto predstavila svoj prvý vodíkový traktor.

Vodík z lesných drevných prebytkov

"Vodík vnímam ako veľmi dôležité riešenie problémov v poľnohospodárstve a lesníctve. Tieto odvetvia môžu dodávať veľké množstvo energie, ktorá sa dá využívať aj pri výrobe vodíka,“ hovorí bavorský minister hospodárstva, regionálneho rozvoja a energetiky, Hubert Aiwanger. "Poľnohospodárske fotovoltaické alebo veterné elektrárne vyrábajú elektrinu na poľnohospodárskej pôde a využívajú ju aj na výrobu vodíka. Do úvahy prichádza aj vodík z bioplynových staníc alebo lesných drevných prebytkov,“ pokračuje Aiwanger. „Korunu tejto snahe dodajú poľnohospodári, ktorí budú vodík využívať pre svoje traktory a poľnohospodárske stroje. Dúfam, že Fendt bude vo vývoji tohto traktora pokračovať,“ dodáva bavorský minister hospodárstva.

Zásobu vodíka pre palivové články si traktor vozí na streche.

Fendt sa pritom nepodieľa len na vývoji samotného traktora poháňaného elektrikou z palivových článkov, ale je aj partnerom projektu H2Agrar zameraného na výskum vodíkovej infraštruktúry pre poľnohospodárske využitie. Fendt preto dodá na farmu v Dolnom Sasku prvé dva vodíkové traktory a bude ich prevádzkovať v praxi rovnako ako traktory s konvenčným pohonom. Výsledky majú slúžiť na ďalšie vylepšovanie traktorov až do podoby, ktorá bude akceptovateľná a budú môcť v plnej miere zastúpiť traktory na naftu.

zdroj: Fendt