Zo stanoviska oboch asociácií:

Sme znepokojení, že sa rieši daň z Ruskej ropy a financie sa chcú použiť na iné účely ako je doprava. Máme v katastrofálnom stave cesty, mosty a cestnú infraštruktúru, pritom 12 rokov profituje na mýte len spoločnosť SKYTOLL a.s. Vláda ani parlament vôbec neriešia túto problematiku a väčšina peňazí sa nevracia do infraštruktúry.

Doprava dáva Slovensku ročne 2 miliardy Eur! Kde sú?

Doprava prinesie ročne do rozpočtu cca 2 mld. EUR a pýtame sa, kde sú financie, keď na opravy všetkých mostov na území SR potrebujeme cca 1 mld. EUR a stále na to nie sú financie? 

Poukazujeme na Vládu SR, ktorá už dva roky vládne a nevadí jej, že Mýto sa neustále rozkráda a financie sa snaží vláda zdanovaním dostať od motoristov a dopravcov z cestných daní a umelého zvyšovania ceny pohonných hmôt. Financií je v doprave dosť, len ich všetci používajú na všemožné, len nie na cesty. Keď bude tento trend pokračovať, mosty a diaľnica do Košíc nebudú nikdy hotové.

Prečo musia byť motoristi rukojemníkmi vo vlastnej krajine, kde PHM máme drahé a Vláda SR sa len háda a nič nerobia pre ľudí a motoristov. Kedy si začne Vláda SR všímať cestnú nákladnú dopravu a na motoristov, ktorý plnia štátny rozpočet? Nesúhlasíme, aby sa motoristické financie používali na iné, ako na cesty a pomoc motoristom. Vyzývame premiéra SR p. Hegera, Ministra dopravy SR, Ministra financií SR a Ministra hospodárstva SR, aby konečne prestali bojovať medzi sebou a začali niečo robiť pre slovenských motoristov.