Viaceré výhody európskeho mýta, blíži sa komerčný štart

Medzi prínosy EETS patrí znížnie nákladov na výber mýta a zjednodušenie úhrady poplatkov za použitie spoplatnených ciest naprieč štátmi, ktoré participujú v rámci projektu. „Výber mýta prostredníctvom európskej služby, teda spustenie fakturácie, sa začne v dohľadnom čase, rádovo hovoríme o týždňoch,“ informovali slovenskí diaľničiari.

V praxi platí, že EETS prináša pre dopravcov možnosť využiť spoplatné cesty v krajinách Európskej únie za použitia jedinej palubnej jednotky s názvom OBE (skratka anglického pomenovania On Board Equipment, pozn. red.). To má eliminovať časové zdržania nákladných áut pri registrácii na hraniciach.

"Všetko zaplatíte jednou platbou, bez čakania na hraniciach. Dostanete jednoduchú faktúru – jasnú a zrozumiteľnú," sľubuje oficiálna webová stránka mytobezhranic.sk. Európske mýto aktuálne beží na Slovensku v testovacej prevádzke. Štyria poskytovatelia európskeho mýta, dlhodobo etablovaní na medzinárodnom trhu, úspešne zvládli technickú akreditáciu (Telepass, Toll4Europe, Eurowag, ITIS Holding). ITIS Holding patrí do rovnakej skupiny ako Skytoll, s ktorým štát predĺžil zmluvu ohľadom prevádzky mýtneho systému do konca tohto roka.

Zdroj: ČTK / foto: cz.depositphotos.com