Zníženie spodnej vekovej hranice navrhuje poslanec za Smer-SD Jozef Buček ako výsledok situácie celoslovenského problému.

"Súčasné nastavenie legislatívy vytvára pre možných záujemcov z radu stredoškolských absolventov hluché trojročné až šesťročné obdobie. Navrhovaná úprava znížením dolnej vekovej hranice vytvára možnosť plynulého prechodu od absolvovania strednej školy do vodičskej praxe," vysvetlili. O pozíciu vodiča vo verejnej doprave nie je podľa nich v súčasnosti pre jej náročnosť, zvýšenej zodpovednosti a regulácii dostatočný záujem.

Zástupcovia profesijných združení opakovane na úrovniach rezortu vyzývali na riešenie problému nedostatku vodičov verejnej osobnej dopravy. Jedným z navrhovaných opatrení bolo aj zníženie vekovej hranice žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia (pozn. redakcie: ešte by ma zaujímali tie ostatné návrhy).

"Aktuálny zákon podľa prepravcov nereflektuje na súčasnú situáciu na trhu. Na jednej strane zápasia s nedostatkom uchádzačov, na druhej strane veková regulácia eliminuje záujemcov, ktorí si predstavu svojho profesijného uplatnenia spájajú so službou za volantom. Veríme, že práve zníženie minimálneho veku vodičov by mohlo pozitívne ovplyvniť dopyt o tieto pozície aj u absolventov stredných škôl," vysvetľuje výkonný riaditeľ Dopravného podniku mesta Prešov a predseda Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR Peter Janus.

Mladý vodič z povolania má  jazdiť len na vnútroštátnej preprave...

Navrhované legislatívne opatrenie by podľa zástupcov umožnilo zamerať sa už vo vzdelávacom systéme na základnú prípravu žiakov na povolanie vodiča s možnosťou získania vodičských oprávnení. Zákonné podmienky, aj po príslušnej novele, sú pripravené tak, že mladí budúci vodiči verejnej dopravy aj po získaní vodičského oprávnenia týchto skupín musia splniť všetky podmienky na získanie kvalifikačnej karty vodiča. V nadväznosti na rámec európskej legislatívy bude môcť mladý profesionál jazdiť len na vnútroštátnej preprave (pozn. redakcie: čiže u nás sa vyučia a potom hurá do zahraničia za lepšími platovými podmienkami...)

 

Motorové vozidlá skupiny C a CE (vozidlá určené na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t) môžu v súčasnosti viesť vodiči po dovŕšení 21 rokov. Poslanec Buček navrhuje znížiť túto vekovú hranicu na 18 rokov. Nižší vek žiada aj pri motorových vozidlách skupiny D a DE (vozidlá určené na prepravu viac ako osem osôb okrem vodiča). Dnes môžu takéto vozidlá viesť vodiči po dovŕšení 24 rokov. Po novom by mohli už od 21 rokov.

 

Lenže tieto vozidlá sa delia na podskupiny a k ním sa viažu aj "nižšie" podskupiny vodičákov, ktoré môžu vodiči získať skôr. A prax získaná na "menších" vozidlách je len a len prospešná...

Zníženie vekovej hranice je ako hodiť neplavca do hlbokej vody so zviazanými nohami...

Osobne s prezentovaným návrhom znížíť vek na vodičák, nesúhlasím. Mierne odlišný názor ma člen predsedníctva Únie autodopravcov Slovenska Stanislav Skala: "V UNAS navrhujeme zmenu tak, aby bolo možné od veku 18 rokov získať oprávnenie skupiny C s obmedzením na 12 ton a skupinu E vo veku od 21 rokov. Podkladáme to nutnosťou zaškolenia a získania praxe mladých vodičov." Tento návrh by som však upravil, aby vodič mohol jazdiť s 12 tonkou až po roku aktívneho jazdenia na 7,5 tonke...


Čo sa týka autobusov a autobusárov. Všetci vieme, ako autobusári jazdia. Vozenie ľudí je podstatne väčšia zodpovednosť ako vozenie nákladu. Preto plne akceptujem súčasné zákonné rozdelenie. Mladý človek si nedokáže uvedomovať všetky možné riziká, ktoré mu hrozia pri šoférovaní normálneho auta, a nie to ešte nákladiaku alebo autobusu.


V súčasnosti platia pre autobusy a nákladné autá tieto vekové hranice, ktoré považujem za dostatočné.

  • 18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1 a C1E (do 7,5t, resp. jazdná súprava max 12t),
  • 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, CE / D1 a D1E (nákladné autá / autobusy s max 16 miestami s max dĺžkou 8 metrov; autobus s max 16 miestami a max dĺžkou 8 m + prípojné vozidlo) ,
  • 24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny D a DE (autobus; autobus + prípojné vozidlo).

Viem, je to pre firmy veľký boj zlákať v dnešnej dobe mladého človeka na tak zodpovednú prácu, akým vodič z povolania bezpochyby je, ale cestu zníženia vekovej hranice nepodporujem. Bratislavská MHD dokonca vypláca náborové príspevky, SlovakLines  zaplatí aj vodičák a aj tak sa vodiči na tieto pozície nehrnú... Prevádzka nákladného auta a autobusu niečo stojí. A ešte musí pre firmu vytvárať zisk. Čo tak radšej znížiť náklady, ktoré musí majiteľ firmy odviesť štátu (alebo súkromnej firme, ktorá pre štát maká a aj tak mu odvádza len časť zisku) a za ušetrené peniaze zaplatiť slovenského vodiča tak, ako si zaslúži? To je podľa nás hlavný priestor na zlepšenie biednych podmienok pre profesionálnych vodičov, ktorých nie je málo, len o tak náročnú prácu pri tak veľkej zodpovednosti a rizikách pri týchto platoch nemajú záujem.