Vývoj naftových motorov v osobných autách už väčšina automobiliek dávno zastavila a venuje sa skôr elektrickým pohonom, v prípade nákladných naftových áut používaných skôr na dlhšie vzdialenosti situácia tak jednoduchá nie je. Tu musia konštruktéri zohľadniť potrebu vyšších dojazdov, preto neustále zdokonaľujú aj naftové agregáty a ako alternatívy k nim volia cesty zabezpečujúce čo najviac kilometrov na jedno „natankovanie“.

Vodík ako cesta

Ford Trucks vidí budúcnosť najmä vo vodíku a jeho aplikácii v palivových článkoch. Je totiž predpoklad, že v budúcnosti by mohlo byť „zeleného“ vodíka dostatok a jeho aplikácia by bola z hľadiska dojazdu vhodnejšia na dlhé cesty (v porovnaní s batériovými elektromobilmi). Automobilka preto odštartovala spoluprácu so spoločnosťou Ballard Power Systems na vývoji vodíkových článkov vhodných pre nákladné Fordy. Prvé skúšobné motory s palivovými článkami s výkonom 120 kW by sa mali v skúšobnej prevádzke objaviť už v roku 2023. Neskôr sa výkonové parametre motorov s palivovými článkami ešte zvýšia a objavia sa aj v diaľkových ťahačoch. Ich prvé nasedenie v reálnej prevádzke je predpokladané na rok 2025.

Palivové články na vodík by mali v blízkej budúcnosti slúžiť najmä v kamiónoch pre diaľkovú dopravu.

Zaujímavé je, že Ford pracuje aj na motore priamo spaľujúcom vodík, v súčasnosti totiž už testuje spaľovanie vodíka vo vlastnom jednovalcovom výskumnom motore pre ťažké úžitkové vozidlá. V tejto súvislosti sa Fordu úspešne podarilo zvládnuť úvodné spustenie a zapaľovanie motora. Spoločnosť Ford Trucks je aj zásluhou priameho spaľovania vodíka naďalej odhodlaná pokračovať vo vývoji motorov s cieľom dosiahnuť nulové emisie.

zdroj: Ford Trucks