Postupná elektrifikácia nákladnej automobilovej dopravy so sebou prináša nové výzvy, ktorým sa musia prevádzkovatelia celého systému postupne prispôsobovať a naučiť sa ich riešiť. Jednou z najvýznamnejších „neprebádaných“ oblastí elektromobility stále zostáva nabíjacia infraštruktúra a využívanie jej dostupných kapacít čo najefektívnejším spôsobom. A tiež spôsob, akým zabezpečiť, aby ich bolo vždy dostatok a elektrické autá nezostávali „bez šťavy“, keď majú pracovať a vytvárať zisk. Úzko s tým súvisí aj nabíjanie áut v rámci servisnej starostlivosti.

750 solárnych panelov na streche

Spoločnosť Paccar Parts Europe úspešne zaviedla systém napájania priamo v prevádzke spoločnosti BEST Trucks v stredisku nákladných vozidiel s elektrickým pohonom DAF v meste Barendrecht v Holandsku. Táto takzvaná „mikrosieť“ pozostáva zo 750 strešných solárnych panelov, systému na uskladnenie energie a pokročilých systémov riadenia energie. Mikrosieť dokáže mimoriadne rýchlo nabíjať nákladné vozidlá opúšťajúce dielňu, napája však aj ďalšiu verejnú rýchlonabíjačku.

Projekt začal montážou systému na uskladnenie energie (ESS) s kapacitou akumulátora 480 kWh, systému riadenia energie (EMS) a troch mimoriadne rýchlych nabíjacích zásuviek s maximálnym výkonom 360 kW. V dielni sa namontovali dve nabíjačky, ktoré sú k dispozícii na nabíjanie elektrických nákladných vozidiel do jednej hodiny. Tretie miesto rýchleho nabíjania je verejne prístupné. Riešenie „mikrosiete“ dokonale zodpovedá ambíciám majiteľa spoločnosti BEST Trucks Ronalda Janssena: „Elektrické vozidlá by mali vždy opustiť našu dielňu nabité aspoň na 80 % svojej kapacity, aby po servise mohli okamžite vyraziť na cestu.“ Spoľahlivé energetické zabezpečenie je jednou z mnohých výhod systému ESS. „Kvôli zvyšujúcemu sa dopytu po energii je zabezpečenie dodávok energie pod tlakom. Nechcete sa rozhodovať medzi zapnutými svetlami v dielni alebo mimoriadne rýchlym nabíjaním elektrických vozidiel vašich zákazníkov,“ dodáva Ronald Janssen.

Systém riadenia energie zhromažďuje všetky relevantné údaje, od očakávanej doby slnečného svitu až po spotrebu energie a vrcholy dopytu po elektrickej sieti a upravuje systém s cieľom dosiahnuť najvyššiu efektivitu a najnižšie náklady na energiu. Okrem toho bude spoločnosť BEST Trucks schopná obchodovať s energiou, uskladňovať ju na mieste, keď sú sadzby nízke alebo keď existuje nadbytok slnečnej energie, a používať ju alebo ju predávať počas najvyššieho dopytu s najvyššími sadzbami.

zdroj: DAF