Ak vám meno Gefco náhodou nič nehovorí, len pripomíname, že ide o francúzsko-ruskú medzinárodnú spoločnosť zameranú na prepravu a logistiku a vo svojom segmente patrí do desiatky najväčších európskych poskytovateľov dopravných služieb. Práve táto firma momentálne testuje Iveco poháňané skvapalneným zemným plynom, a aj keď ešte nemá k dispozícii definitívne výsledky, podelila sa s nami aspoň o priebežné informácie.

Aby sme zbytočne nechodili okolo horúcej kaše, rovno môžeme povedať, že čiastkové výsledky testov talianskeho ťahača na skvapalnený zemný plyn sú viac než priaznivé. A koniec koncov, dalo sa to očakávať. Benefity LNG v porovnaní s naftou sú dlhodobo známe, teraz to akurát máme čierne na bielom.

LNG

Energetická výhoda

Len pre poriadok pripomíname, že samotné LNG má vyššiu energetickú hustotu než nafta – 50 verzus 43 megajoulov na kilogram, ak vás zaujímajú presné čísla. Aj preto je výkon motora na skvapalnený metán plne porovnateľný s výkonom ekvivalentne veľkého naftového agregátu.

Zaujímavé tiež je, že z dôvodu hladšieho procesu spaľovania sú pohonné jednotky na kvapalný plyn tichšie než klasický diesel. Dôvodom je veľmi vysoké oktánové číslo LNG, približne 130, takže odoláva detonačnému spaľovaniu oveľa lepšie než vysokooktánový benzín. Ešte dôležitejšia je však značná redukcia emisií. 

LNG

Aby sme náhodou naftovým motorom nekrivdili, musíme v prvom rade dodať, že najnovšia generácia vznetových motorov s časticovými filtrami a systémom selektívnej katalytickej redukcie má skutočne čisté výfukové plyny. Výhodou LNG však je, že má výrazne čistejšie „surové“ výfukové plyny, teda ešte pred ich filtráciou a úpravou v katalyzátoroch. Údaje sa rôznia, ale hovorí sa, že pri spaľovaní kvapalného plynu vzniká o zhruba 95 percent menej častíc, o 80 až 90 percent menej oxidov dusíka a zhruba o štvrtinu menej CO2.

Gefco hovorí, že počas troch týždňov najazdilo ich Iveco na LNG spolu s návesom 8460 km. V porovnaní s ročným nájazdom ktoréhokoľvek kamióna je to samozrejme málo, ale prvé výsledky sú skutočne sľubné. Podľa ich výpočtov bola priemerná spotreba o 15 percent nižšia v porovnaní s ekvivalentným naftovým ťahačom a rovnako zaťaženou súpravou.

„Zatiaľ nám chýba hustejšia sieť čerpacích staníc LNG. Najmä na Slovensku a v susednej ČR dnes  nájdete len jedno až dve plniace miesta,“ pripomína manažérka firmy Gefco Zuzana Tryzňová. „S predbežnými výsledkami sme však veľmi spokojní. Okrem výrazného zníženia spotreby paliva a emisií CO2 prispieva ťahač na LNG aj celkovej redukcii hlučnosti, v tichom režime totiž produkuje len 71 dB.“ 

Gefco hovorí, že na troch doteraz testovaných trasách znížil ťahač na LNG emisie oxidu uhličitého o 17 percent v porovnaní s prepravou dieselovým kamiónom. Tento typ alternatívneho paliva by preto na danej trase znížil emisie CO2 až o 25 ton ročne. Že vás tieto čísla zaujali a radi by ste vozidlá na LNG skúsili v praxi? To samozrejme môžete, s ohľadom na chýbajúcu infraštruktúru to však zatiaľ nie je také jednoduché.

zdroj: Gefco