Po výmene vlády a zrušení opatrení pre pandémiu sa autodopravcovia prostredníctvom únie znova nahlas pripomínajú. Zo svojich požiadaviek nemienia ustupovať, pretože majú jasné argumenty, ktoré jasne dokazujú, že podnikanie v tejto oblasti je na Slovensku dlhodobo v porovnaní s krajinami V4 najviac skomplikované, čo konkurencie schopnosť domácich dopravcov voči zahraničným značne znižuje. 

V UNAS teda trvajú na troch kľúčových bodoch:

- znížiť daň z motorovych vozidiel o 50% na uroveň krajín V4,
- znížiť mýtne poplatky o 25%,
- dať vratku spotrebnej dane z pohoných látok autodopravcom.

Požadované skutočnosti žiadajú vláde prerokovať a predložit do NR SR na schválenie do 15. septembra 2020. Ak v tomto procese nebude kontinuita alebo súčasná vláda požiadavkám nevyhovie, UNAS je pripravený nátlakové akcie zopakovať. Ak totiž ostane zachovaný súčasný stav, je podľa UNAS isté, že dôjde k prepúšťaniu vodičov nákladnej autodopravy z dôsledku zníženej produkcie vyroby v jednotlivých odvetviach. Splnenie "januárových požiadaviek" pomôže významne znížiť riziko úpadku autodopravcov s možným následným negatívnym sociálnym a spoločenským dopadom.
 

zdroj: predseda UNAS Skala Stanislav