Netransparentný postup NDS

Organizácia menších cestných dopravcov navrhuje kontrolórom, aby preverili, či dodatok nie je zbytočne predražený a či niektorí zamestnanci NDS nezanedbali svoje povinnosti pri správe majetku štátu, prípadne sa nedopustili iného protiprávneho konania. List pre NKÚ poskytol vo štvrtok médiám predseda UNAS Stanislav Skala.

Ide o netransparentný postup NDS, kedy podmienky uzavretia zmluvy sa verejnosť dozvie až po uzavretí zmluvy, resp. dodatku ku zmluve,“ uvádza v žiadosti o prešetrenie dodatku k mýtnej zmluve UNAS.

Verejný sľub Doležala

Pripomenuli verejný sľub ministra dopravy Andreja Doležala, že od roku 2023 štát ukončí spoluprácu na základe nevýhodnej zmluvy, podľa ktorej štát platil súkromnej spoločnosti viac ako sto miliónov eur ročne z verejných zdrojov za prevádzkovanie mýta v SR.

NDS odmietla prevod doterajšieho systému na výber mýta na štát, avšak právnu argumentáciu k tomuto kroku nezverejnila. Nezverejnila ani štúdiu posudzujúcu výhodnosť ďalšieho pokračovania zmluvy so spoločnosťou SkyToll oproti iným riešeniam, napríklad dočasný návrat k diaľničným poplatkom,“ priblížili autodopravcovia.

Nezdôvodnili ani výšku odmeny

Diaľničiari sa podľa organizácie svojim nekonaním, alebo prieťahmi pri výbere nového dodávateľa mýta vmanévrovali do situácie, kedy na základe ich tvrdenia sú nútení opakovane uzatvárať pre štát nevýhodné dodatky k zmluve o prevádzke mýta.

Minister Doležal a vedenie NDS dali v decembri 2022 verejný sľub, že konečná suma odmeny pre spoločnosť SkyToll klesne podľa uzatváraného dodatku k 50 miliónom eur, čo je zhruba 20 % z celkovej sumy vybraného mýta,“ poznamenala UNAS.

NDS ani ministerstvo podľa autodopravcov nezverejnili, ako dospeli k tejto sume, a nezdôvodnili ani výšku odmeny.

NDS stále neuzavrela tender

Rovnako nie je známe, či sa k podmienkam dodatku vyjadril aj Útvar hodnoty za peniaze. Tiež je dôležité posúdiť, z akého dôvodu klesla zmluvná odmena prevádzkovateľa výberu mýta o polovicu a či tieto dôvody neexistovali aj v minulosti,“ dodala UNAS.

NDS ani po viac ako dvoch rokoch od vyhlásenia neuzavrela tender na vybudovanie nového národného mýtneho systému a poskytovanie technickej podpory, pričom jeho zavedenie môže trvať približne rok. Dodatok k zmluve o výbere mýta umožňuje opakovane predlžovať poskytovanie služby o dvanásť mesiacov až do konca roka 2027.

NDS má po dohode so SkyToll-om uhradiť za službu výberu mýta v roku 2023, po úprave cenovej ponuky základnej ročnej ceny služby, vyše 63 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty, menej zhruba o 40 miliónov eur ako mala.

zdroj: webnoviny.sk