Rastúce ceny pohonných hmôt roztáčajú kolotoč zvyšovania cien najmä tovarov dennej spotreby a tým prinášajú reálne znižovanie životnej úrovne. Domáci dopravcovia pre ich ceny nemôžu byt konkurencie schopní a nestačia si platit záväzky. Zásadnou pripomienkou poľnohospodárov je žiadosť smerovaná vláde SR, aby už konečne vyriešila problém, ktorý znemožňuje aktívním hospodárom reálne užívať pozemky, ktoré majú vo vlastníctve, alebo na ktoré majú právoplatne uzatvorené nájomné zmluvy.

Výzva dopravcov a poľnohospodárov vláde SR

Vyzývame Vládu SR, parlament aby sa zodpovedne postavila k riešeniu naliehavých problémov ekonomického a sociálneho charakteru, prestali s nekonečnými a nikam nevedúcimi rokovaniami ministrov a predstavila jasnú mapu postupných krokov smerujúcich k zníženiu cien pohonných hmôt a iných energetických nosičov. Očakávame jasné stanovisko predsedu vlády k uvedenej problematike. Neustále odkladanie riešenia problémov, vzájomné roztržky medzi ministrami ticho trpené premiérom nikam nevedie a priamo poškodzuje ekonomiku štátu. Ak v priebehu 5. a 6. týždňa roka 2022 vláda nepristúpi zodpovedne k uvedeným problémom a zotrvá na doterajšom postoji, UNAS spolu s partnerskými združeniami začnú organizovať protesty proti neriešeniu problémov v doprave a elitárskej politike vlády.