NDS sľub technicky dodržala

Dňa 31.01.2020 o 10 h z NDS volali predsedovi UNAS, že o 13 h budú otvárať obálky. UNAS má na miesto poslať právneho zástupcu. Keďže vedenie NDS termín otvárania obálok poznalo už celé dni vopred a neoznámili ho, na UNASe neboli schopní s tak šibeničným avízom o termíne zreagovať. Tento postup voči UNAS je hanbou a drzosťou jednania NDSky.

Ministerstvo Dopravy SR v vyjadreniach „Správa o fungovaní elektronického výberu mýta“ , v článku  III. Komisia pre efektívnosť výberu mýta deklaruje, že:

V záujme čo najefektívnejšieho riešenia najkritickejších problémov a zlepšovania fungovania mýtneho systému MDVRR SR zriadilo komisiu pre efektívnosť výberu mýta, kde mali byt prizvaní ČESMAD a UNAS. UNAS po dnešku žial, musí konštatovať, že bol zo strany Ministerstva dopravy SR a NDS opätovne oklamaný a podvedený. Nedôvera k týmto inštitúciám zo strany dopravcov sa ešte prehĺbila.

Trpezlivosť UNAS skončila

V UNAS verili, že pri poslednom rokovaní s NDS sa jasne dohodli pravidlá. UNAS už nebude znášať tieto hry a patrične sa k tomu vyjadrí. Ministerstvo Dopravy SR súčasnej vlády pod taktovou p. Doležala dopravcov a ich potreby totálne ignoruje. Cestná doprava je preň len záťaž, napriek tomu, že až 61 % vnútroštátnej dopravy a zásobovania zabezpečujú práve dopravcovia združení v UNAS.

zdroj: UNAS