Obrovský tlak na znižovanie emisií sa nevyhýba ani nákladnej cestnej preprave. Naopak, s pribúdajúcim časom naberá na intenzite a na producentov úžitkových áut dolieha potreba nových druhov bezemisných pohonov. Pri nákladných autách pritom nie je smerovanie vývoja pohonov ani zďaleka tak jednoznačné, ako pri osobných autách. Tam EÚ určila budúcnosť v podstate jednoznačne v prospech batériových elektromobilov. Nákladné autá sú na rázcestí a v hre je stále niekoľko alternatív. Ako však uvádza organizácia Transport & Environment, ani úplný prechod na bezemisnú prepravu tovarov neznamená, že z ciest automaticky hneď zmiznú všetky naftové autá. Podľa odhadov bude ešte v roku 2050 stále jazdiť 8 % nákladných vozidiel na naftu.

Viac skladov, menej zbytočných kilometrov

Arie Bleijenberg z Transport & Environment preto upozorňuje, že treba nielen zvýšiť tlak na urýchlený prechod z naftového motora na alternatívne druhy bezemisného pohinu, ale najmä na zlepšenie logistiky prepravy tovarov. Nevyhnutné je podľa neho znížiť objem zbytočnej prepravy a počet najazdených kilometrov zlepšením logistiky na cestách EÚ. Malo by ísť o nákupy tovarov na menšie diaľky, teda hľadať bližších dodávateľov, hustejšiu výstavbu zásobovacích skladov a distribučných centier, tlak na znižovanie objemu vrátených tovarov (napr. po nákupe cez e-shop), či menšie nároky na just-in-time výrobu, čo by zabezpečilo plnšie kamióny a ich efektívnejšie využívanie. Skrátka, ako tvrdí Transport & Environment, kamióny najazdia ročne príliš veľa zbytočných kilometrov.

Ďalším krokom by malo byť premiestnenie časti objemu tovarov z ciest na železnice a lode, ktoré majú výhodnejšiu bilanciu prepraveného objemu tovarov a produkovaných emisií (najmä pri uvažovanom používaní obnoviteľných palív). Na druhej strane kompetentní upozorňujú, že mnoho tovarov dnes prevážaných kamiónmi po cestách sa po železnici prepravovať nedá (z dôvodu tlaku na čas doručenia a chýbajúcej železničnej infraštruktúry), čo dokazuje aj zvyšujúci sa podiel cestnej dopravy na celkovej európskej preprave tovarov (nárast zo 47 % podielu v roku 1995 na 53 % v roku 2020).

zdroj: Transport & Environment