Albánsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky.
 • Vo vozidle musia byť snehové reťaze pre hnacie nápravy. Použitie podľa dopravných značiek a podmienok na ceste.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.
 

Rakúsko

 • Zimné pneumatiky sú povinné od 1. novembra do 15. apríla. Riziko zákazu jazdy a vysoké pokuty, ak nedodržujete predpisy (35 až 5000 €). Nákladné automobily nad 3,5 t musia mať M+S pneumatiky aspoň na jednej hnacej náprave s min. hĺbkou dezénu 6 mm (bias) a 5 mm (radiálne). Zimné pneumatiky sú povinné na autobusoch (kategórie M2, M3) od 1. novembra do 15. marca.
 • Od 1. novembra do 15. apríla musia byť vo vozidle snehové reťaze aspoň pre dve pneumatiky hnacej nápravy. Platia výnimky pre autobusy verejnej hromadnej prepravy. Použitie na cestách pokrytých snehom a ľadom.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.
 

Belgicko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky. Symetrická montáž povinná pre M+S a zimné pneumatiky.
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a/alebo ľadom.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.
 

Bosna a Hercegovina

 • V prípade vozidiel s viac ako 8 sedadlami a pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t sú zimné pneumatiky povinné od 15. novembra do 15. apríla v dvoch možnostiach. Možnosť 1: pneumatiky so zimným dezénom na hnacej náprave s min. hĺbkou dezénu 4 mm. Možnosť 2: pneumatiky so štandardným dezénom s min. hĺbkou dezénu 4 mm, v prípade zimných podmienok (napr. snehová fujavica, mrznúci dážď) musia byť namontované snehové reťaze na hnacej náprave.
 • Snehové reťaze musia byť vo vozidle od 15. novembra do 15. apríla. 
 • Vo vozidle musia byť lopata na sneh a vrece piesku s hmotnosťou od 25 do 50 kg. Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.
 

Bielorusko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky.
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.
 

Bulharsko

 • Od 15. novembra do 1. marca sú povinné letné alebo zimné pneumatiky s minimálnou hĺbku dezénu 4 mm.
 • Snehové reťaze musia byť vo vozidle od 1. novembra do 31. marca. Použitie je povinné na horských priesmykoch pri označení dopravnými značkami.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané. Bez adekvátneho zimného vybavenia môže byť odmietnutý vstup do krajiny.
 

Chorvátsko

 • Zimné pneumatiky sú povinné od 15. novembra do 15. apríla. M+S pneumatiky sú povinné na hnacej náprave vozidiel nad 3,5 t.
 • Snehové reťaze požadované pre hnaciu nápravu v určitých podmienkach (ak je vozidlo vybavené pneumatikami SU). Snehové reťaze povinné v niektorých regiónoch (Lika/Gorski Kotar).
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané. V komerčne používaných vozidlách musí byť k dispozícii lopata na sneh.

Česká republika

 • Zimné pneumatiky povinné od 1. novembra do 31. marca v závislosti od aktuálnych zimných podmienok. Pneumatiky s označením M+S sú povinné na hnacej náprave vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t s hĺbkou dezénu min. 6 mm.
 • Snehové reťaze sú povinné, ak to uvádza dopravné značenie, na aspoň 2 hnacích kolesách vozidla s 3 a viac nápravami.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.

 

Dánsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky.
 • Snehové reťaze sú povolené od 1. novembra do 15. apríla.
 • Pneumatiky s hrotmi sú povolené od 1. novembra do 15. apríla. Pneumatiky s hrotmi by mali byť montované na všetkých kolesách.

 

Estónsko

 • Zimné pneumatiky sú povinné pre vozidlá s celkovou hmotnosťou pod 3,5 t (radiálne pneumatiky s min. hĺbkou dezénu 3 mm) od 1. decembra do 1. marca (tiež od októbra do apríla v závislosti od počasia). Ťažšie vozidlá nevyžadujú zimné pneumatiky, ale je povinná minimálna hĺbka dezénu 3 mm.
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.

 

Fínsko

 • Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t od decembra do februára: na hnacej náprave je hĺbka dezénu min. 5 mm a na všetkých ostatných nápravách min. 3 mm. Zimné pneumatiky sú povinné na hnacej a riadenej náprave, ale nie sú definované v legislatíve. Vo vysvetleniach sú zimné pneumatiky definované ako pneumatiky s označením M+S.
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.

 

Francúzsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky. Výnimky sú vyznačené dopravnými značkami. Zimné vybavenie je povinné pre vozidlá, ktoré jazdia na cestách označených značkou B26.
 • Použitie snehových reťazí, ak je určené dopravným značením. Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t: pneumatiky s hrotmi povolené od prvej soboty pred 11. novembrom do poslednej nedele v marci, max. rýchlosť 90 km/h. 
 • Vozidlá s pneumatikami s hrotmi musia byť označené samolepkou. Pneumatiky s hrotmi sú zakázané pre automobily s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.

Nemecko

 • V určitých situáciách v zimných podmienkach. Vozidlá s celkovou hmotnosťou pod 3,5 t musia byť vybavené pneumatikami so symbolom „Álp“ (3PMSF) od 1. januára 2018 na všetkých nápravách. Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t musia byť vybavené pneumatikami so symbolom „Álp“ (3PMSF) na trvale poháňaných nápravách. Platí to pre pneumatiky vyrobené od 1. januára 2018. Pneumatiky s označením M+S vyrobené pred 1. januárom 2018 sa akceptujú ako vhodné zimné vybavenie do 30. septembra 2024. Najneskôr od 1. júla 2020 sú pneumatiky označené symbolom „Álp“ povinné aj pre predné riadené nápravy.
 • Použitie snehových reťazí, ak je určené dopravným značením.
 • Pneumatiky s hrotmi zakázané. Výnimka: trasa cez „Kleines Deutsches Eck“.
Pokuta 60 € za nevhodné pneumatiky, 80 € za vytvorenie prekážky na ceste kvôli nevhodných pneumatikám, 100 € za spôsobenie nebezpečnej situácie kvôli nevhodným pneumatikám, 120 € za spôsobenie nehody kvôli nevhodným pneumatikám. Plus 1 bod v každom prípade (bodový systém Flensburg).
 

Veľká Británia

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky.
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.
 • Pneumatiky s hrotmi povolené, ak nedôjde k poškodeniu povrchu vozovky. Inak je možná náhrada škody.
   

Maďarsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky.
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom. Použitie snehových reťazí môže byť povinné z dôvodu zvláštnych klimatických podmienok (max. rýchlosť: 50 km/h). V zimných podmienkach môže byť zakázaný vjazd pre zahraničné vozidlá, ak nemajú so sebou snehové reťaze.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.
   

Island

 • Zatiaľ bez predpisov pre zimné pneumatiky, očakávajú sa nové technické predpisy.
 

Írsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky.
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.
 • Pneumatiky s hrotmi sú povolené, max. rýchlosť 96/112 km/h (štátne cesty/diaľnice).
   

Taliansko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky. Protišmykové zariadenie (napr. snehové reťaze) musia byť vo vozidle. Zimná smernice RU/1580 platí len pre nasledujúce kategórie vozidiel: M1, N1 a O1. V prípade sneženia môže polícia zakázať prevádzku na časti diaľnice.
   

Kosovo

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky.
 • Snehové reťaze pre hnacie nápravy musia byť vo vozidle. Použitie podľa dopravných značiek a podmienok.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané. Autobusy a nákladné autá musia mať vo výbave lopatu na sneh.
   

Lotyšsko

 • Zimné pneumatiky (M+S) povinné pre vozidlá s celkovou hmotnosťou pod 3,5 t od 1. decembra do 1. marca. Min. hĺbka dezénu 3 mm.
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom. 
 • Pneumatiky s hrotmi sú povolené, od 1. októbra do 30. apríla pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.
   

Lichtenštajnsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky. Avšak vystupujú otázky zodpovednosti za spôsobené škody, ak sú používané nevhodné pneumatiky.
 • Vybavenie vozidla musí zodpovedať poveternostným podmienkam.
 • Snehové reťaze povolené. Nie sú nutné v dolinách. V horách dopravné značky signalizujú, či sú snehové reťaze povinné.
 • Pneumatiky s hrotmi povolené od 1. novembra do 30. apríla, max. rýchlosť 80 km/h. Všetky kolesá by mali byť vybavené pneumatikami s hrotmi. Vozidlá s pneumatikami s hrotmi musia byť označené samolepkou.
   

Litva

 • Zimné pneumatiky povinné pre vozidlá s celkovou hmotnosťou pod 3,5 t od 1. novembra do 1. apríla. Ťažšie vozidlá nevyžadujú zimné pneumatiky, ale je povinná minimálna hĺbka dezénu 1,6 mm.
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.
 • Pneumatiky s hrotmi sú povolené od 1. novembra do 1. apríla.

Luxembursko

 • Všetky hnacie nápravy na nákladných autách a autobusoch musia byť v zimných podmienkach (sneh, ľad, poľadovica) vybavené zimnými pneumatikami (stačí s označením M+S).
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.
   

Macedónsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky.
 • Snehové reťaze musia byť prepravované vo vozidle od 15. októbra do 15. marca, ak má vozidlo nasadené len štandardné pneumatiky.
 • Autobusy a ťažké nákladné autá musia mať na palube lopaty na sneh.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.
   

Čierna Hora

 • Pneumatiky označené symbolom M+S alebo zimné pneumatiky sú povinné od novembra do apríla na cestách špecifikovaných ministerstvom polície. Minimálna hĺbka dezénu sú 4 mm.
 • Snehové reťaze pre pneumatiky na hnacej náprave musia byť vo vozidle. Použitie v súlade s dopravnými značkami a podmienkami.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané. Autobusy a nákladné vozidlá musia mať lopatu na sneh.
   

Holandsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky.
 • Snehové reťaze nie sú povolené na verejných cestách.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.
   

Nórsko

 • Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t je povinná hĺbka dezénu min. 5 mm od 1. novembra do prvého pondelka po Veľkej noci (južné Nórsko) a od 16. októbra do 30. apríla (severné Nórsko). Povinné používanie zimných pneumatík na všetkých nápravách od 15. novembra do 31. marca. 
 • Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t musia byť vybavené snehovými reťazami v období, kedy je povolené používať pneumatiky s hrotmi. Nákladné auto s prívesom musí mať so sebou 7 reťazí.
 • Pneumatiky s hrotmi (priemerný presah: 1,7 mm) povolené od 1. novembra do prvej nedele po Veľkej noci. V oblastiach Nordland, Troms a Finnmark:  od 16 . októbra do 30. apríla. Nákladné autá: pneumatiky s hrotmi na tej istej náprave. Pri zdvojených pneumatikách stačí na jednej pneumatike.
   

Poľsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky.
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom. Na cestách, kde sú cez zimu povinné snehové reťaze, je zodpovedajúce dopravné značenie.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.
   

Portugalsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky.
 • Snehové reťaze dočasne povinné, ak je uvedené dopravným značením (stáva sa to len v najvyšších polohách).
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.

Rumunsko

 • V prípade zimných jazdných podmienok sú povinné M+S alebo zimné pneumatiky na hnacej náprave všetkých vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t a vozidlá prepravujúce osoby (s viac než 9 sedadlami).
 • Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t musia byť vybavené snehovými reťazami, ktoré je nutné nasadiť, kde to určujú príslušné dopravné značky.
 • Lopata a piesok povinná pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.
   

Rusko

 • Očakávajú sa nové technické predpisy. V mesiacoch december, január a február musia byť osobné vozidlá, dodávky, nákladné vozidlá a autobusy vybavené na všetkých nápravách pneumatikami označenými symbolom M+S alebo symbolom 3PMSF (symbol trojvršia so snehovou vločkou). Minimálna hĺbka dezénu: 4 mm.
 • Snehové reťaze sú odporúčané, nie povinné.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané v letných mesiacoch (jún, júl, august).
   

Srbsko

 • Pneumatiky označené symbolom M+S alebo zimné pneumatiky sú povinné od novembra do apríla. Minimálna hĺbka dezénu: 4 mm
 • Vo vozidle musia byť snehové reťaze pre hnacie nápravy. Použitie podľa dopravných značiek a podmienok.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané. 
 • Autobusy a nákladné autá musia mať vo výbave lopatu na sneh.
   

Slovensko

 • Zimné pneumatiky/pneumatiky s označením M+S sú povinné pre kamióny s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t od 15. novembra do 31. marca na hnacej náprave (min. hĺbka dezénu 3 mm).
 • Snehové reťaze musia byť vo vozidle. Použitie podľa dopravných značiek a podmienok.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.
   

Slovinsko

 • Od 15. novembra do 15. apríla pre vozidlá nad 3,5 t existuje povinnosť v 2 možnostiach. Možnosť 1: pneumatiky so zimným dezénom aspoň na hnacej náprave s min. hĺbka dezénu 3 mm. Možnosť 2: pneumatiky so štandardným dezénom, v prípade zimných podmienok musia byť namontované snehové reťaze na hnacej náprave.
 • Snehové reťaze musia byť vo vozidle s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, ak nemá namontované žiadne zimné pneumatiky.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.
   

Španielsko

 • Cesty vo vysokých horách (15/TV-87): môžu jazdiť autobusy s pneumatikami s 3PMSF symbolom na všetkých pozíciách a s minimálnou hĺbkou dezénu 4 mm. Môžu jazdiť vozidlá s celkovou hmotnosťou medzi 3,5 t a 7,5 t iba na prepravu odpadkov, potravín a asistenčné vozidlá so zimnými pneumatikami na všetkých pozíciách s min. hĺbkou dezénu 4 mm. Ostatným nákladným vozidlám nie je jazda povolená. Cesty vo vysokých horách (15/TV-87): 
 • Snehové reťaze pré vozidlá s celkovou hmotnosťou medzi 3,5 t a 7,5 t a autobusy, ak nie sú namontované zimné pneumatiky.
 • Použitie pneumatík s hrotmi až 2 mm dlhými je povolené na zasnežených cestách.
   

Švédsko

 • V zimných podmienkach je minimálna hĺbka dezénu 5 mm pre všetky pneumatiky okrem pneumatík prípojných vozidiel. Zimné pneumatiky označené symbolom M+S sú povinné na hnacej náprave v prípade vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t od 1. decembra do 31. marca.  Pozor: Bola oznámená zmena pre sezónu zimných pneumatík 2019/20 vrátane prechodu na označenie 3PMSF.
 • Je odporúčané voziť snehové reťaze vo vozidle. Pneumatiky s hrotmi sú povolené od 1. októbra do 15. apríla. V závislosti od poveternostných podmienok môže byť toto obdobie predĺžené. Maximálne 50 hrotov na meter obvodu pneumatiky pri pneumatikách vyrobených po 1. júli 2013. Informujte sa o výnimkách pre konkrétne cesty.
   

Švajčiarsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky. Sú možné regionálne predpisy v zimných podmienkach (napr. alpské cesty). Myslite na zodpovednosť v prípade nehody s letnými pneumatikami v zimných podmienkach. V zimných podmienkach sa považujú za vhodné len pneumatiky s označením 3PMSF. Odporúča sa minimálna hĺbka dezénu 4 mm, 1,6 mm pre zimné pneumatiky.
 • Ak orgány oznámia povinnosť používania snehových reťazí, sú povolené len snehové reťaze. Použitie snehových reťazí podľa príslušných dopravných značiek a podmienok (s prípadnou výnimkou pre vozidlá s pohonom štyroch kolies).
 • Pneumatiky s hrotmi sú povolené pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t od 1. novembra do 30. apríla na zasnežených cestách. Max. rýchlosť 80 km/h. Pneumatiky s hrotmi musia byť označené nálepkou 80 km/h. 
   

Turecko

 • Používanie zimných pneumatík je povinné od 1. decembra do 1. apríla. V prípade zmeny priemerných teplôt oznámi miestny guvernér sprísnenie opatrenia používania zimných pneumatík. Je povinné používať zimné pneumatiky na poháňaných nápravách nákladných vozidiel a na všetkých nápravách menších úžitkových vozidiel, minibusov a osobných áut. Každá pneumatika vymenená v priebehu jazdy musí byť nahradená zimnou pneumatikou. Zimné pneumatiky musia byť označené M+S symbolom, alpským symbolom alebo oboma symbolmi na bočnici. Zimné pneumatiky pre nákladné automobily a autobusy majú mať hĺbku dezénu minimálne 4 mm, pre menšie úžitkové vozidlá a osobné autá 1,6 mm.
 • Používanie snehových reťazí na vozidle nezbavuje vodiča povinnosti používať zimné pneumatiky. Zimné pneumatiky môžu nahrádzať iba také pneumatiky s hrotmi, ktoré je možné používať na ľade. Hĺbka dezénu by mala byť meraná od stredu dezénu. 
   

Ukrajina

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky.
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.
 • Pneumatiky s hrotmi sú povolené.

V súčasnej dobe nám nie sú známe všeobecné pravidlá pre zimné pneumatiky/ predpisy pre snehové reťaze pre nákladné autá na Cypre, v Grécku a na Malta. Aj napriek dôkladnému preskúmaniu nemôžeme zaručiť, že údaje sú 100 % správne a úplné.

Zdroj: Tispol, Continental, Matador

Foto: Shutterstock