Pokuta za jazdu načierno je od 80 eur, revízor dostáva provízie

Garantovaná zložka mzdy revizóra v hlavnom meste je 789 €, avšak už počas doby zaškoľovania môže získať variabilnú odmenu do výšky 500 €. Následne po zaškolení sa variabilná zložka mzdy vypočítava ako provízia z uhradených pokút a zakúpených električeniek. Inak povedané, finálna mzda závisí od vašej šikovnosti. V priemere sa podľa bratislavského dopravného podniku (DPB) pohybuje okolo 1 900 € (brutto).

Revízor kontroluje dodržiavanie pravidiel prepravného poriadku, podmienok a taríf pri cestovaní v bratislavskej mestskej hromadnej doprave. Takisto overuje funkčnosť zariadení pre označovanie lístkov a v prípade nerešpektovania pravidiel udeľuje finančné pokuty. Za jazdu bez platného cestovného lístka sa vo vozidlá bratislavskej MHD platí pri úhrade priamo na mieste revízorovi od 80 eur, plus výška základného cestovného (1,10 eura).

Ide o prácu na doobednú a poobednú zmenu. DPB ponúka zamestnancom a ich rodinným príslušníkom zľavu  90 % z ceny ročného predplatného lístka na MHD. Kolegom, ktorí nebývajú v Bratislave, podnik podnúka pomoc s ubytovaním. Jeho zamestnanci môžu taktiež získať Multisport kartu. Revízori majú nárok aj na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) a iné motivačné finančné príspevky (pri narodení dieťaťa či náročných životných situáciách).

Celú pracovnú ponuku revízora DPB nájdete na webe Profesia.sk. Rovnako sa cez túto webovú stránku môžete prihlásiť do výberového konania, ak máte o túto pracovnú pozíciu v doprave záujem.

Foto: DPB