Toto riešenie považujú za bezpečnejšie a plynulejšie
 

Listom zo dňa 29. 11. 2016 nás združenie ČESMAD Slovakia oboznámilo o uznesení prezídia o podpore pôvodného variantu prestavby diaľnice D1 v úseku Bratislava - Trnava s obojsmernými obslužnými komunikáciami. Takéto riešenie považujú za bezpečnejšie a plynulejšie.
 

OZ Triblavina o podpore: "Vážime si podporu prezídia tohto združenia, pretože zastupuje tisícky profesionálnych vodičov, ktorých pracovným prostredím sú cesty a diaľnice. Sme presvedčení, že ich názor je postavený na praktických skúsenostiach a rovnako, ako pôvodný projekt reprezentuje jediné bezpečné riešenie dopravy v tejto oblasti."
 

ČESMAD Slovakia združuje takmer 900 členov, podnikateľov v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy, ktorí dnes tvoria približne 50 % dopravných kapacít SR. ČESMAD Slovakia predovšetkým zastupuje, vyjednáva a ochraňuje svojich členov, a teda aj celú oblasť podnikania v medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej doprave vo vzťahu k ministerstvám SR a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, organizáciám a zväzom.

cesmad podporuje OZ Triblavina

Tlačová správa ČESMAD Slovakia je krátka, stručná, no úderná a jasná.