Elektrická budúcnosť nákladnej dopravy so sebou oprávnene prináša aj veľké obavy prepravcov vyplývajúce nielen z nových technológií, ale aj prístupu k nim. Už osobné autá totiž ukázali, že bez zmeny prístupu v hlave to s elektromobilmi nebude tak jednoduché. Skrátka, elektrické autá vyžadujú úplne iný prístup. A nielen k jazde, jazdnému štýlu, ale aj k plánovaniu trasy a väčšiemu zohľadňovaniu aktuálneho počasia. Hoci si totiž politici predstavovali, že vývoj trakčných batérií urobí podobným obavám koniec, prax ukazuje, že sa to tak skoro nezmení. Na elektromobilitu sa preto musíme poriadne pripraviť.

Bez nového prístupu vodičov to nepôjde

Ako uvádza spoločnosť Eurowag, aby mohli dopravcovia efektívne prevádzkovať zmiešané flotily, budú potrebovať patričné nástroje, ako je telematika a digitálne platformy na správu flotily. A hoci to znie trochu marketingovo, faktom je, že už len samotné rozhodnutie, či a ako svoj vozový park elektrifikovať, významne závisí od reálnych prevádzkových dát. Práve na ich základe možno spočítať, ako môže elektrifikácia ušetriť náklady a aká je návratnosť investície. Batériové elektrické úžitkové autá kladú na manažérov flotíl, aj samotných dispečerov skutočne úplne nové nároky. Medzi hlavné kritériá, s ktorými treba pracovať, patria obstarávacie náklady elektrokamiónov, odhad dojazdovej vzdialenosti na jedno nabitie, prehľad o možnostiach nabíjania, výstavba nabíjacích bodov vo firemných depách, kooperácia so zákazníkmi a možnosť nabíjania pri vykládke, náklady na poistenie vozidla, poplatky za mýto alebo napríklad zostatková hodnota elektrokamiónu. Do hry ale vstupujú aj bežné prevádzkové otázky, napríklad: Ako implementovať platby za nabíjanie do firemných systémov? Ako prispôsobiť prevádzku a údržbu vozidla nárokom na zdravie batérie? Ako pripraviť vodičov na obsluhu elektrokamiónov? Ako ovplyvnia dojazdovú vzdialenosť ročné obdobia?

Veľkou výzvou bude aj organizácia hromadného dobíjania elektrických áut a ich rozdeľovanie na jednotlivé trasy podľa dĺžky, prevýšení, aj samotného počasia.

Nové potreby spoločností si uvedomujú aj tvorcovia nových aplikácií a platforiem uľahčujúcich riadiace a rozhodovacie procesy pri riadení flotíl elektrických áut. Podobné aplikácie, či telematické systémy sú už dobre známe aj z riadenia naftových flotíl, pri elektromobiloch sa však do sledovaných veličín zaraďujú napr. aj stav nabitia akumulátora, sledovanie jeho kondície, sledovanie zostávajúceho času do požadovaného nabitia, či plánovanie trasy podľa nabíjacej infraštruktúry. Ako koniec, koncov upozorňujú aj samotní výrobcovia elektrických áut, až po osvojení nových prístupov dokážu zákazníci využiť potenciál elektromobilov naplno. Kým sa tak nestane, ich efektivita a ekonomická výhodnosť často ťahajú, v porovnaní s naftovými autami, za kratší koniec.

zdroj: Eurowag