V polovici februára má Európska komisia zverejniť návrh zákona nevyhnutný pre energetickú transformáciu, ďalšie  normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá (HDV). Návrh má podľa očakávaní urýchliť znižovanie emisií nákladných vozidiel na fosílny pohon a zároveň podnietiť predaj elektrických nákladných vozidiel na batérie.

Aj keď sa všeobecne uznáva, že elektrifikácia kamiónov je kľúčom k zníženiu emisií z dopravy v EÚ, niektorí aktéri vyjadrili pochybnosti o tom, či energetické siete zvládnu nabíjanie elektrických nákladných vozidiel.

Krátka odpoveď je áno, ale zrýchlené pripojenie k sieti a inteligentné nabíjanie budú kľúčom k integrácii týchto nových elektrických vozidiel do našich energetických sietí a udržaniu nákladov pod kontrolou.

„Inteligentné“ alebo „riadené“ nabíjanie je zjednodušene nabíjanie elektrických vozidiel na odpočívadle alebo v depe, keď sú náklady na elektrinu najnižšie. To znamená, že je vtedy dostupná elektrina vyrábaná z obnoviteľných zdrojov a v sieti je voľná kapacita. Týmto spôsobom inteligentné nabíjanie znižuje emisie uhlíka a potrebu nákladných modernizácií elektrickej siete. 

Vývoj v elektrifikácii kamiónov

Stanovenie ambiciózneho cieľa pre nákladné vozidlá s nulovými emisiami v pripravovanom návrhu je kľúčové na urýchlenie naliehavo potrebného zníženia emisií z nákladnej dopravy. Nákladné vozidlá – od mestských dodávkových nákladných vozidiel až po ťahače na dlhé vzdialenosti – predstavujú menej ako 2 percent vozidiel v Európe, ale spôsobujú približne 25 % emisií z cestnej dopravy a ich počet rastie. Zatiaľ čo v súčasnosti je elektrických nákladných vozidiel v Európe málo, podľa vyhlásení  vlád  a  výrobcov nákladných vozidiel do roku 2030 výrazne porastú.

Nedávny  výskum  ukázal, že do roku 2035 bude väčšina elektrických nákladných vozidiel v segmentoch krátkej, regionálnej a diaľkovej dopravy pravdepodobne schopná konkurovať dieselovým nákladným vozidlám v objeme nákladu, ale aj v dojazde, využiteľnom zaťažení a trvaní jazdy. Energetickí regulátori a prevádzkovatelia rozvodných sietí musia predvídať tieto rastúce počty elektrických nákladných vozidiel a včas plánovať využitie siete nákladnými vozidlami. 

Začať s plánmi treba hneď teraz

Na optimálnu integráciu elektrických nákladných vozidiel do energetických sietí musia vlády začať plánovať už teraz. To zahŕňa zosúladenie potrieb dopravcov, pokiaľ ide o počet a umiestnenie nabíjačiek so súčasnou a plánovanou hostiteľskou kapacitou siete, ako je napríklad uvedené v národných investičných plánoch siete.

Spotreba energie pre batériové elektrické nákladné vozidlá v Nemecku sa v roku 2030 odhaduje na 13 TWh, čo je ekvivalent približne jedného percenta celkovej vyrobenej elektriny v krajine. To nevyhnutne neznamená zvýšenie špičkového dopytu po elektrine o rovnakú hodnotu. Budú potrebné určité investície do posilnenia siete, no ich výška bude závisieť od toho, ako sa optimalizuje nabíjanie nákladných vozidiel.

Analýza Medzinárodnej rady pre čistú dopravu naznačuje, že dodatočný dopyt po nabíjaní v elektrických nákladných vozidiel v čase špičky možno znížiť o 50 až 80 percent, ak sa nabíjanie optimalizuje. To znamená nastaviť používanie a regulačné podmienky tak, aby bolo výhodnejšie nabíjať kamióny mimo vrcholiaceho dopytu počas dňa.  

Väčšina elektrických nákladných vozidiel potrebných na mestské a regionálne použitie sa môže nabíjať v depe, kde inteligentné nabíjanie cez noc alebo na poludnie, kedy je v sieti prebytok slnečnej energie, poskytuje veľký potenciál na úsporu nákladov.

Nákladné vozidlá na dlhé vzdialenosti, ktoré prevádzkujú diaľkové jazdy po celej EÚ, sa budú viac spoliehať na verejné nabíjanie. Ich povinný čas odpočinku v trvaní najmenej deväť hodín ponúka dostatok flexibility na využitie okamžite dostupnej kapacity siete, ako aj lacnejšej energie.

Inteligentné nabíjanie založené na tarifách za čas používania pomáha prevádzkovateľom nákladných vozidiel automaticky prispôsobiť svoje nabíjanie neustále sa meniacim nákladom na elektrinu. Môžu sa napríklad prispôsobiť kratším nabíjacím dobám počas ich minimálnej 45-minútovej povinnej prestávky na diaľničných odpočívadlách. 

Rozsah inteligentného nabíjania pre osobné elektrické vozidlá v celej Európe rastie. Tieto služby ponúkajú tarify a softvér, ktorý pomáha majiteľom vozového parku optimalizovať nabíjanie podľa ich potrieb.

Reforma trhu s energiou, ktorá je práve prístupná verejnosti na konzultáciu, ponúka dôležitú príležitosť na zlepšenie dostupnosti cien energie a  sietí podľa času spotreby a na vybudovanie trhu so službami inteligentného nabíjania.

Kľúčovými hráčmi pri príprave energetických sietí sú európski prevádzkovatelia prenosových a distribučných sietí, ktorí majú v oblasti e-mobility obrovskú príležitosť optimalizovať účinnosť siete. 

Urobte z nabíjania nákladných áut prioritu

Politici a úradníci môžu pomôcť prevádzkovateľom nákladných vozidiel pri prechode na elektrickú energiu rýchlym dokončením dvoch ďalších právnych predpisov, ktoré pomôžu nasadiť nabíjaciu infraštruktúru v nasledujúcom desaťročí.

Nariadenie o infraštruktúre pre alternatívne palivá (AFIR), o ktorom sa práve rokuje, podporí členské štáty pri budovaní potrebnej nabíjacej infraštruktúry pre nákladné vozidlá pozdĺž európskych diaľnic.

Smernica o energetickej hospodárnosti budov, ktorá je tiež v štádiu rokovaní, stanovuje požiadavky na modernizáciu nových a existujúcich budov s infraštruktúrou nabíjania elektromobilov a nemala by si nechať ujsť príležitosť pokročiť v modernizácii aj v logistických skladoch.

Európa nebude schopná dosiahnuť svoje klimatické ciele bez drastického zníženia emisií z nákladnej dopravy. Priama elektrifikácia prostredníctvom batériových vozíkov je teraz všeobecne uznávanou cestou vpred, ktorá ponúka energeticky najefektívnejšiu možnosť dekarbonizácie cestnej dopravy.

Ak sa však nabíjanie neplánuje s dostatočným predstihom a nebude riadené inteligentne, dodatočný dopyt po elektrine povedie k vyšším nákladom pre spotrebiteľov, energetický systém a životné prostredie.

Môže to tiež nakoniec spomaliť prechod na čistú energiu alebo pripraviť cestu k neefektívnejším alternatívam, ako je vodík.

Zrýchlenie predaja EV nestačí – teraz musíme zabezpečiť efektívnu integráciu EV do nášho energetického systému a efektívnejšie využívať existujúcu infraštruktúru pred jej rozšírením prostredníctvom inteligentného plánovania a nabíjania.

zdroj: euractiv.sk
foto: cz.depositphotos.com