Nároky nákladnej dopravy na nabíjanie

Komerčná cestná doprava (CRT) hrá pri znižovaní emisií a v boji proti klimatickým zmenám zásadnú rolu. Až 70 percent emisií CO2 v európskej cestnej nákladnej doprave má na svedomí stredne ťažké a ťažké kamióny. Čo sa týka prechodu na plne elektrické nákladné vozidlá jeden z najväčších problémov je nabíjacia infraštruktúra, pretože úspech elektrifikácie závisí od hustoty nabíjacej siete, jej výkonu, spoľahlivosti a ďalších premenných.

Povedzme si na rovinu. Ktorý dopravca je ochotný investovať obrovské investície do elektrifikácie svojej flotily, ak nebude mať istotu, že svoje elektrokamióny môže po ceste bez problémov nabiť? Nie len že musí byť dostačujúca infraštruktúra ale aj samotné nabíjacie miesta pre elektrokamióny musia byt vyhovujúce. Vyhovovať musia, veľkosťou, prejazdnosťou (kamión jednoducho neprejde cez nabíjacie miesto pre osobný automobil), výkon nabíjacej stanice (optimálne 350 kW a viac), umiestnením (najmä v koridoroch transeurópskej dopravnej siete) a poslednom rade spoľahlivosť.

Nórsko na špici, Slovensko uprostred

Nedávna štúdia spoločnosti Eurowag priniesla zaujímavé informácie o tom, ako sú jednotlivé krajiny pripravené v oblasti nabíjacej infraštruktúry. Z výsledkov sme sa dozvedeli že pripravenosť má ešte stále veľké medzery. Na predných priečkach sú štáty najmä severnej západnej Európy. Najlepšie pripravenou krajinou je Nórsko, nasledované Holandskom a Švajčiarskom. Prvú päťku na uzatvára Švédsko a Nemecko. Do top pätnástky sa dostali aj štáty juhu Európy ako Taliansko, Portugalsko, Španielsko a Francúzsko. Slovensko sa v rebríčku umiestnilo na 20. mieste, pred Českom (21.) a Poľskom (22.). Z rebríčka teda vyplýva že Slovensko je stredne pripravená krajina na prevádzku elektrokamiónov. Úplne na chvoste rebríčka sa nachádzajú krajiny juhovýchodnej Európy, kde pripravenosť na elektrifikáciu CRT je buď nedostatočná, alebo nie sú dostupné relevantné dáta. Konkrétne ide o Bosnu a Hercegovinu, Albánsko a Severné Macedónsko.

Investície a komplexné riešenia, ktoré vyžaduje infraštruktúra

Nie je to len o vybudovaní infraštruktúry, ako som spomenul nabíjacie stanice pre elektrokamióny musia spĺňať isté nároky. Kým pred rokom sa v celej Európe nachádzalo necelých 3600 nabíjacích s výkonom 350 kW a viac, dnes ich je podľa databázy spoločnosti Eco-Movement 6008 nabíjacích staníc s výkonom 350 kW a viac. Infraštruktúra pomaly ale isto narastá, do budúcnosti však bude treba vyriešiť ďalšie technologické vylepšenia. Pri narastajúcom počte elektrokamiónov a časovej tiesni na doručenie tovaru bude dôležité jednoducho nájsť nabíjaciu stanicu vhodnú pre elektrokamión, pohodlne zaplatiť, poprípade rezervovať si slot na parkovisku. Na to budú potrebné riešenia súkromných firiem, nové partnerstvá, výzvy a dotácie na národnej a európskej úrovni.

Mapa jednotlivých krajín podľa výsledkov štúdie Eurowag. Na elektrifikovanú nákladnú dopravu sú najlepšie pripravené zelené štáty, žltá farba označuje strednú pripravenosť, červená zase nízku pripravenosť.

Metóda štúdie Eurowag

Spoločnosť Eurowag zhromaždila dáta týkajúce sa elektromobility v jednotlivých európskych štátoch. Sústredila sa na nasledujúce parametre, ktoré ukazujú pripravenosť na elektrifikáciu nákladnej dopravy: počet všetkých nabíjacích miest ≥ 350kW, podiel elektrifikovaných osobných vozidiel, podiel elektrifikovaných HDV a MDV, zavedená legislatíva a výzvy. Každý parameter je následne rozdelený do troch skupín podľa počtu získaných bodov, označených farbami ako na semafore: dobrý výsledok (zelená) 10-15 bodov, stredný výsledok (žlta) 5-10 bodov, nízky výsledok (červená) 0-5 bodov. Jedinou výnimkou bol parameter „Prijatá legislatíva a stimuly“, kde Eurowag definoval 4 hodnoty, podľa úrovne prijatej legislatívy: 0 bodov – žiadna prijatá legislatíva, 5 bodov – 1-3 prijatých opatrení miestnej politiky, stimulov alebo daňových výhod, 10 bodov - 4-6 prijatých opatrení miestnej politiky, stimulov alebo daňových výhod, 15 bodov - 7 a viac prijatých opatrení miestnej politiky, stimulov alebo daňových výhod.

Pri výpočte indexu každej krajiny sa hodnoty jednotlivých parametrov posudzovali s rovnakou dôležitosťou. Treba zmieniť, že vo všetkých európskych krajinách nie sú všetky údaje verejne dostupné. V takom prípade bola hodnota tohto parametra určená ako 0.

Foto: cz.depostiphotos.com