Keďže vec nevyplácania viacerých (nie všetkých) dodávateľov jednej z kľúčových stavieb sa natahuje viac než 8 mesiacov, po konzultácii s európskym prokurátorom napísal a podal trestné oznámenie na Európsku s tým, aby sa s vecou zaoberala Európska prokuratúra. Radačovský koná v presvedčení, že vec sa bude riešiť inak a rázne, aby nedošlo k zopakovaniu situácie kauzy Váhostav z roku 2014. Vtedy práve z dôvodov nevyplatenia dodávateľov mnoho slovenských firiem a podnikateľov skrachovalo a ľudia, technici, robotníci za vykonanú prácu nedostali spravodlivú odmenu. O pomoc poškodené subjekty už žiadali a priebežne žiadajú predsedu NR SR, predsedu vlády, prezidentku republiky a iných politikov, avšak zatiaľ bez konkrétneho výsledku.