Mestská doprava dnes prechádza veľkou transformáciou. Nielen individuálna, vo forme osobných áut, či motocyklov a bicyklov, ale aj tá hromadná, teda trolejbusy, električky a najmä autobusy. Pri nich sa stále viac presadzujú alternatívne druhy pohonov a zintenzívňovanie ich využívania na úkor osobných áut. Stále aktuálnejšou témou sa však stáva aj jej automatizácia, konkrétne príprava na príchod autonómnych autobusov MHD. Že to nie je len hudba vzdialenej budúcnosti, dokazuje aj MAN.

Nahradí vodičov. Za volantom aj v komunikácii

„To, že mestská autobusová mobilita bude nielen bez emisií a prepojená, ale aj automatizovaná, je len otázkou času,“ hovorí Barbaros Oktay, vedúci autobusovej divízie v MAN Truck & Bus. Zároveň dodáva, že motiváciou k vývoju a neskoršej sériovej výrobe autonómnych autobusov nie sú len úspory v oblasti TCO (celkové náklady na vlastníctvo a prevádzku autobusu), ale aj riešenie otázky nedostatku vodičov. Práve tento problém dnes trápi stále viac prevádzkovateľov a zdá sa, že jeho riešenie je v nedohľadne. Oktay navyše priznáva, že v mestských oblastiach sú plne automatizované riešenia bez vodiča výrazne ekonomicky efektívnejšie ako dopravné prostriedky s vodičom. MAN preto rozbehol spoluprácu so spoločnosťou Mobileye, čo je popredný špecialista na technológie autonómnej jazdy. „Prostredníctvom spolupráce s Mobileye získal MAN Truck & Bus strategickú pozíciu, aby sme mohli spoločne položiť rozhodujúci míľnik na ďalšej ceste k automatizácii mestského autobusu," povedal Oktay.

Dôležité však je nielen riešenie autonómneho pohybu autosusu, ale aj jeho začlenenie do komplexného ekosystému. Mobileye preto už teraz pracuje na systémoch, ktoré zastúpia vodiča aj po ľudskej stránke, teda pri činnostiach, ktoré bezprostredne nesúvisia len so šoférovaním. Vývojári upriamujú pozornosť predovšetkým na ďalšie činnosti vodiča, ako je komunikácia s cestujúcimi vrátane predaja lístkov, režim na zastávke, riešenie konfliktných situácií alebo reakcie na nečakané situácie, napríklad obchádzky či nehody. To si vyžaduje inteligentné riešenia, ktoré treba hľadať predovšetkým v rozvíjajúcej sa digitalizácii. Testy prvého automatizovaného autobusu MAN Lion's City E sa uskutočnia v reálnej prevádzke v uliciach Mníchova už roku 2025. Zatiaľ za prítomnosti bezpečnostného vodiča, neskôr už aj bez neho. 

zdroj: MAN