S rovnakým výkonom ako pri bežnej nafte, no ekologickejšie

Regionálna rakúska dopravná autorita pokryje dodatočné náklady v porovnaní s bežným používaním nafty. Testovacia fáza v regióne Kitzbühel potrvá jeden rok. „Pri HVO 100 je vedecky dokázané, že ide o nízkoemisnú alternatívu konvenčnej nafty, a preto sa už dnes používa na mnohých autobusových linkách v Európe,“ povedal výkonný riaditeľ VVT Alexander Jug.

V rámci tohto partnerstva chceme nazbierať skúsenosti s takouto naftou z prevádzky, vysvetlil generálny riaditeľ VVT, ktorý zároveň zdôraznil: „Naším prvoradým cieľom zostáva elektrifikácia celej tirolskej autobusovej dopravy do roku 2035. HVO 100 však môže fungovať ako prechodná technológia.“

Náhrada konvečnej nafty HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil) predstavuje palivo z obnoviteľných zdrojov, ktoré je vyrobené z prírodného odpadu, tukov, rastlinných zvyškov a rastlinných olejov. Používajú sa iba organické suroviny. Zakázaný je palmový olej. Rastlinný olej je vyčistený a spracovaný vodíkom pri vysokých teplotách, vďaka čomu je možné ho použiť ako palivo.

Podľa Rakúšanov nové palivo môže preukázateľne ušetriť až 90 percent emisií CO2 v porovnaní s fosílnou naftou. HVO 100 tiež znižuje lokálne emisie – uvoľňuje sa o 33 percent menej jemného prachu, o deväť percent menej oxidov dusíka, o 30 percent menej uhľovodíkov a o 24 percent menej oxidu uhoľnatého. HVO 100 preto predstavuje sľubnú alternatívu k elektromobilite, najmä vo vidieckych oblastiach.

Okrem toho HVO 100 poskytuje rovnaký výkon ako fosílna nafta a môže byť ako palivo okamžite použité bez akýchkoľvek zmien a úprav.

Zdroj: omnibusrevue.de: / foto: cz.depositphotos.com