Pondelok, 18. decembra 2023, sa zapíše do dejín emisných noriem ako deň, kedy sa Európsky parlament a členské štáty EÚ konečne dohodli na finálnom znení kontroverznej emisnej normy Euro 7. Jej pôvodná podoba komplikovala život automobilkám tým, že limity emisií znížila natoľko, že to bolo buď technicky nerealizovateľné (chýbali mnohé kľúčové metodiky, bez ktorých sa konštruktéri nevedeli pohnúť), alebo vytvárali tak obrovský tlak na cenu, že by mnohé cenovo dostupné modely jednoducho zmizli bez náhrady z trhu. Aj preto vznikla iniciatíva na zmiernenie, prípadne úplné vynechanie normy Euro 7. K vynechaniu nakoniec nedošlo, no k zmierneniu pôvodných limitov emisií áno.

Pre osobné autá a dodávky takmer bez zmeny

„Vďaka tejto dohode sme úspešne našli rovnováhu medzi environmentálnymi cieľmi a dôležitými záujmami výrobcov,“ uviedol český zákonodarca z ultrakonzervatívnej skupiny ECR a hlavný vyjednávač Parlamentu v tejto veci Alexandr Vondra. „Cieľom rokovaní bolo zabezpečiť cenovú dostupnosť nových menších automobilov so spaľovacími motormi pre domácich zákazníkov a zároveň umožniť automobilovému priemyslu pripraviť sa na očakávanú celkovú transformáciu odvetvia,“ doplnil Vondra. Komentuje tým skutočnosť, že emisné limity a testovacie požiadavky na výfukové plyny pre osobné a dodávkové autá sa po novom oproti súčasným normám Euro 6 nakoniec nezmenia. Zatiaľ čo emisie výfukových plynov pre osobné autá a dodávky teda zostanú nezmenené, limity pre nákladné vozidlá a autobusy sa sprísnia v laboratórnych podmienkach (limit NOx 200 mg/kWh) aj v reálnych jazdných podmienkach (limit NOx 260 mg/kWh).

Počet nízkoemisných zón so zákazmi vjazdu porastie

Poslankyňa Európskeho parlamentu Christel Schaldemose z krajne stredoľavej skupiny S&D na sociálnej sieti označila dohodu za „veľmi zlý výsledok, ktorý len chráni akcionárov automobilového priemyslu“. Zdôraznila, že teraz je na miestnych mestských radách, aby chránili Európanov pred znečistením ovzdušia, keďže väčšina krajín v EÚ by to neurobila. Narážala tým na nízkoemisné zóny v mestských oblastiach (s obmedzeniami pre autá so spaľovacími motormi), ktorých počet sa bude podľa prognóz zvyšovať.

Dodávky s nižšími limitmi pre baterky

Norma Euro 7 prináša minimálne požiadavky na životnosť batérií v elektrických a hybridných vozidlách. Po piatich rokoch alebo stotisíc najazdených kilometroch by batéria mala udržať 80 percent svojej kapacity a po ôsmich rokoch alebo 160-tisíc najazdených kilometroch by to malo byť minimálne 72 percent. V prípade dodávok sú tieto hodnoty 75 percent po piatich rokoch alebo stotisíc kilometroch a 67 percent do ôsmich rokov alebo 160 000 kilometrov.

zdroj: Euractiv