Zo zverejnených správ je známe, že ÚVO zrušil rozhodnutie výberovej komisie a zaviazal obstarávateľa, aby opätovne vyhodnotil ponuky uchádzačov. Tiež je známe, že tak sa stalo po podaní sťažnosti jedného z neúspešných uchádzačov.

UNAS už v novembri 2021 poukázal na vyjadrenia ministra dopravy p. Doležala, ktorý v reportáži v TV Markíza uviedol, že v novom systéme spravovanom štátnym Mýtnym úradom, ktorý za týmto účelom vznikne, bude aktívne využívaná infraštruktúra vo vlastníctve spoločnosti SkyToll, a.s.

UNAS nemá kapacity na podrobné preskúmanie zložitého zadania nového mýtneho tendra. Avšak ak bolo vyhlásenie ministra Doležala pravdivé, potom je zrejmé, že uchádzač spojený so spoločnosťou Sky Toll, a.s., musel byť zvýhodnený už v rámci samotného zadania podmienok tendra, pretože ostatní uchádzači nemohli vedieť podrobnosti o „využívanej infraštruktúre“.

Je dôležité, aby sa neopakovali chyby urobené pri tendri na súčasný mýtny systém, vďaka ktorému súkromná spoločnosť získala viac ako miliardu eur z prostriedkov štátu bez adekvátnej protislužby.

Je znepokojujúce, že minister dopravy vopred avizuje podmienky tendra jednostranne zvýhodňujúce jednu spoločnosť, ktorej cena na trhu tým stúpla práve z dôvodu, že ako jediná mohla poskytnúť informácie a podklady o „využívanej infraštruktúre“. Aj toto vyhlásenie, prípadne skryté podmienky tendra zvýhodňujúce spolupracujúceho uchádzača so spoločnosťou Sky Toll, a.s. možno prispelo k tomu, že do tendra sa napokon neprihlásili žiadni významní hráči na európskom trhu mýtnych systémov.

VYHLÁSENIE UNAS:

Z vyššie uvedených dôvodov žiadame, aby ÚVO, resp. aj NKÚ podrobne preskúmali postup verejného obstarávateľa pred vypísaním tendra na nový mýtny systém, preskúmali podmienky, či nedošlo pri vypracovaní zadania k skrytému zvýhodneniu uchádzača, ktorý môže získať informácie o „využívanej infraštruktúre“ spoločnosti Sky Toll, a.s., a po ukončení tendra (ak víťaz bude akýmkoľvek spôsobom napojený na firmu Sky Toll, a.s.), či pri vyhodnotení ponúk nedošlo k jednostrannému vyhodnoteniu, keďže väčšina členov tejto komisie je priamo alebo sprostredkovane  personálne podriadená ministrovi dopravy, ktorý už pred vyhlásením súťaže vedel o podmienke používania infraštruktúry vybudovanej spoločnosťou Sky Toll, a.s.

V prípade, ak tento prebiehajúci tender bude z rôznych príčin zrušený, navrhujeme, aby až do vybudovania nového mýtneho systému štát nevyužíval služby spoločnosti Sky Toll, a.s., spoluprácu s ňou ukončil. V prechodnom období by boli znovuzavedené diaľničné známky, čím sa zabezpečí stabilný príjem štátu bez povinnosti vyplácať nezmyselne vysoké poplatky súkromným firmám. Tým viac zostane financií na opravu mostov a dopravnej infraštruktúry, ktorá je na mnohých miestach v havarijnom stave.

UNAS netvrdí, že prebiehajúci tender je zmanipulovaný, len poukazuje na určité konania zodpovedných osôb vo vedení štátu, ktoré zakladajú podozrenia z manipulácie. Po skúsenostiach z prevádzkou súčasného mýtneho systému a vyšetrovania nezákonností, ktoré pri jeho zrode boli zdokumentované, však žiadajú o preventívne zásahy kompetentných orgánov štátu, aby sa podobným excesom zabránilo už v zárodku a aby štátom vybrané dane a poplatky boli využité na pôvodný účel a neprúdili do vreciek podvodníkov.

za UNAS S. Skala
predseda  združenia

foto: cz.deposithphotos.com